Forskningssenter

Senter for innovasjon i utdanning

Handelshøyskolen BI er en ledende institusjon innenfor utdanning av ledere i utdanningssektoren. Forskning ved Senteret fremskaffer ny kunnskap og innsikt om hvordan politikere, eiere og ledere best kan bidra til utvikling og forbedring av barnehager og skoler.

 • Alle elementer
 • Forskningsartikler
 • Bøker
 • Tidsskriftsartikler
 • Publikasjoner
 • Forskningsrapporter

2019

 • Samira Lekhal, Helena Slapø, Ratib Lekhal og May Britt Drugli

  Kosthold og fysisk helse

  Boken inngår i serien De yngste i barnehagen – fra forskning til praksis. Denne serien har som mål å formidle forskningsbasert kunnskap om de yngste barnehagebarna som inspirasjon til god praksis. Dette er den tredje boken i serien.

 • Lisa Karlsen og Ratib Lekhal

  Practitioner involvement and support in children’s learning during free play in two Norwegian kindergartens

  Artikkelen er publisert i Journal of Early Childhood Research  2019, ss. 1-14.
  Artikkelen er basert på Lisa Karlsens master med observasjoner av ansattes bidrag i lek og læring i barnehagen

 • Susann Gjerde & Mats Alvesson

  Sandwiched: Exploring role and identity of middle managers in the genuine middle

  Artikkelen står i Human Relations, 0018726718823243, publisert i mars 2019. 

 • Ide Katrine Birkeland

  Passion for work and Interpersonal relationship

  Kapittelet (kap 12) står i boken Passion for work Theory, Reseach, and Applications, red av Robert J. Vallerand and Nathalie Houlfort. Boken er utgitt på Oxford University Press 2019.

 • Ratib lekhal, May Britt Drugli og Elisabeth Solheim Buøen

  Små barns læring

  Boken omhandler små barns læring i barnehagen og inngår i serien De yngste i barnehagen - fra forskning til praksis. Cappelen Damm 2019.

 • Anne Berit Emstad, Ide Katrine Birkeland og Viviane Robinson

  School leaders developing effective converstations with teachers about data use

  Peer-reviewed konferansepaper på AERA-konferansen i april 2019.

 • Frauke Meyer, Anne Berit Emstad, Ide katrine Birkeland og Deidre Le Fevre

  Comparing leaders' collaborative problem-solving behavior in conversations in Norway and New Zealand

  Peer reviewed konferansepaper på AREA-konferansen i april 2019.

 • Ide Katrine Birkeland, Astrid Richardsen & Anders Dysvik

  The role of passion and support perceptions in changing burnout: a Johnson-Neyman approach

  Artikkelen står i International Journal of Stress Management online 2018, Volume 25 (2), s. 163-180.

 • Bård Kuvaas og Ide Katrine Birkeland

  Undersøkelse om lokale lønnstillegg i barnehage og skole

  Undersøkelsen er på 28 s og utført av Handelshøyskolen BI 2018.

 • Ide Katrine Birkeland, Katarzyna Adamska og Sissel Naustdal

  Increasing students' growth mindsets - the role of the teacher in a digital intervention

  Peer reviewed konferansepaper til AERA-konferansen i april 2017.

 • Ide Katrine Birkeland og Bård Kuvaas

  Hvordan påvirker lokale individuelle lønnstillegg lærernes motivasjon og arbeidsmiljø?

  Artikkelen er på 23 s og utgitt av Handelshøyskolen BI i 2017.

 • Ide Katrine Birkeland, Bård Kuvaas og Anders Dysvik

  Forpliktende HR i skolen - Hvordan skoleledere kan utvikle lærernes prestasjoner og indre motivasjon gjennom evidensbasert HR

  Kapittel  i boken Ledelse i fremtidens skole, ISBN 978-82-450-2016-8, Fagbokforlaget 2017.

2018

 • From, Johan og Rune J. Sørensen

  Osloskolen opp én divisjon – mer tid til læring og oppfølging

  Rapporten er utgitt av Senter for innovasjon i utdanning ved Handelshøyskolen BI  våren 2018 og kan leses her.

 • Drugli, May Britt og Ratib Lekhal

  Livsmestring og psykisk helse

  Boken kommer ut på Cappelen Damm i juli 2018.

 • Lekhal, Ratib

  Receiving extra support in Norwegian centrebased childcare: the role of children's language and socioemotional development

  Artikkelen er tilgjengelig on line på Routledge, Early Child Dvelopment and Care.

 • Ide Katrine Birkeland, Astrid Marie Richardsen og Anders Dysvik

  The Role of passion and support perceptions in changing burnout: A Johnson-Neyman approach

  Artikkelen er publisert i International Journal of Stress Management, 25(2) 2018, s. 163-180.

 • Ratib Lekhal, G. Løken & P. Haug

  Observasjon av kjønnsforskjeller og forskjeller mellom spesialundervsining og ordinær opplæring i det tilrettelagte klasserommet

  Kapittelet (s. 153 - 173) er i boken Norsk og internasjonal lærerutdanningsforskning: Hvor er vi? Hvor vil vi gå? Hva skal vi gjøre nå? (K. Smith red). Fagbokforlaget, Bergen 2018. 

 • Ratib Lekhal

  Barnehager + gode ledere = sant

  Utviklingen mot større og mer komplekse organisasjoner skaper nye utfordringer for styrere i barnehager. For å kunne sikre likeverdig og høy kvalitet for barna i barnehagen krever det derfor god ledelse. Dette skriver Ratib Lekhal, førsteamanuensis og fagansvarlig for nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager ved BI.

 • Lekhal. R.

  Vedtak om spesialundervisning. Hva vet vi, hvordan har de det og trives de på skolen?

  I antologi om spesialundervisning (2017)

 • Lekhal, R.

  Does special education predict students’ math and language skills?

  European Journal of Special Needs Education 2017 p. 1-16 (2017)

 • Løken. G, Lekhal. R. & Haug. P.

  Lavt presterende elever og kjønnsforskjeller – Hvem får og hvem får ikke spesialundervisning

  I antologi om spesialundervisning (2017)

 • Birkeland, I. K. & Nerstad, C. G. L

  Incivility is (Not) the Very Essence of Love: Passion for Work and Incivility Instigation

  Journal of Occupational Health Psychology, 21 (1), p. 77-90 (2016).

 • Faldet, A. C. & Lekhal, R. (2016)

  Voldelige jenters opplevelse av skolen som arena for læring og sosialt samspill

  Spesialpedagogikk, 81 (3), p. 51-64 (2016).

 • Aasen, A. M., Lekhal, R., Drugli, M. B. & Nordahl, T.

  Kjønnsforskjeller i skolefaglige prestasjoner - forklaringer i elevenes holdninger til og væremåte i skolen, samt relasjonelle forhold

  Paideia (09), p. 76-89 (2015).

 • Birkeland, I. K. & Buch, R.

  The dualistic passion for work: Discriminate and predictive validity with work engagement and workaholism

  Motivation and Emotion, 39 (3), p. 392-408 (2015).

 • Iversen, J &; Bonesrønning, H.

  Conditional gender peer effects?

  Journal of Behavioral and Experimental Economics 2015 ;Volume 55. p. 19-28.

   

 • Lekhal, R. & Mælen, E. N. (2015)

  Bokstaver, tall, og geometriske figurer i barnehagen – preliminære resultater fra en pilotstudie i seks barnehager: En ny vurderingsmetode?

  Cepreastriben – tidsskrift for Evaluering i Praksis (19), p. 22-29 (2015)

 • Lekhal, R.

  Er barnehage en risiko eller gevinst for barns utvikling?

  Paideia 10, p. 46-55 (2015)

 • Lekhal, R.

  What is the best way to assess quality in childcare to understand its influence in children?

  Educational Alternatives 13, p. 677-683 (2015)

 • Wang, M. V., Lekhal, R., Aarø, L. E. & Schjølberg, S.

  Co-occuring development of early childhood communication and motor skills: results from a population-based longitudinal study

  Child Care Health and Development 40 (1) p. 77-84 (2014)

 • Wang, M. V., Lekhal, R., Aarø, L. E., Holte, A. & Schjølberg, S.

  The developmental relationship between language and motor performance from 3 to 5 years of age: a prospective longitudinal population study

  BMC Psychology  2 (2014)

 • Warner-Søderholm, G. & Kriger, M.

  The Art of Dealing with Religious and Cultural Diversity in the Classroom

  International Journal of Business and Management 9 (10), p. 149-160 (2014)

 • Zachrisson, H. D., Dearing, E., Lekhal, R. & Toppelberg, C. O.

  Little Evidence That Time in Child Care Causes Externalizing Problems During Early Childhood in Norway

  Child Development 84 (4), p. 1152-1170 (2013)

 • Lekhal, R.

  Do type of childcare and age of entry predict behavior problems during early childhood? Results from a large Norwegian longitudinal study

  International Journal of Behavioral Development 36 (3), p. 197-204 (2012)

 • Lekhal, R., von Soest, T. M., Wang, M. V., Aukrust, V. G. & Schjølberg, S. (2012)

  Norway's High-Quality Center Care Reduces Late Talking in High- and Low-Risk Groups

  Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics 33 (7), p. 562-569 (2012)

 • Lekhal, R., Zachrisson, H. D., Wang, M. V., Schjølberg, S. & Von Soest, T. (2011).

  Does universally accessible child care protect children from late talking?

  Results from a Norwegian population-based prospective study. Early Child Development and Care 181 (8), p. 1007-1019 (2011)

 • Zachrisson, H. D., Lekhal, R. & Mykletun, A.

  Hva gjør barnehagene med barna?

  Tidsskrift for Norsk Psykologforening 48, p. 578-581 (2011)

   

 • Zachrisson, Henrik Daae; Lekhal, Ratib; Schjølberg, Synnve

  Barnehage og psykisk helse hos sped- og småbarn. I: Håndbok i sped- og småbarns psykiske helse

  Gyldendal Akademisk ISBN 978-82-05-39071-3. p. 770-783 (2010)