Forskningssenter

Senter for internett og samfunn

Ved å bringe sammen et bredt spekter av forskningsdisipliner, ulike metodologier og forskjellige måter å se tingene på, søker vi å analysere og forstå den voksende innflytelse digitale teknologier har på arbeidsliv og samfunn.

Senteret er medlem av Global Network of Internet and Society Research Centers, paraplyorganisasjonen for forskning på de sosiale implikasjonene av Internett. Vi samarbeider tett med flere internasjonale institusjoner, som for eksempel

 • Rotterdam School of Management
 • Ljubljana
 • Copenhagen Business School
 • Leipzig
 • Institute for Media and Communications Management ved University of St. Gallen.

Styringsgruppen for Senter for Internett og samfunn yder strategisk, veiledning på høyt nivå til styret på utvalgte områder som for eksempel generell forskning og pengeinnsamling-strategi. Hvorvidt det skal være flere medlemmer av Styringsgruppen vil fra tid til annen bli vurdert, og vil være basert på nominasjoner fra medlemmer av Styringsgruppen, Styret og andre viktige interessenter. Styringsgruppens nåværende medlemmer inkluderer:

 • Vegard Kolbjørnsrud, Accenture
 • Marcel Ravenshorst, Basefarm
 • Elise Sendstad, Innovasjon Norge
 • Lars-Christian Elvenes, HR Norge
 • Ivar Kroghrud, Startup Norway
 • Jan Gerlach, Wikimedia
 • Telenor
 • NHO
 • Cisco