Fagsenter

Senter for ledelse av tele- og nettverks­virksomhet

Senteret ønsker å styrke den nasjonale kompetansen innen ledelse og strategisk utvikling innen tele- og nettverksvirksomhet.

Senterets arbeidsfelt/forskningsområder

Målet med senteret er å utvikle grunnleggende kunnskap om telesektoren, IKT og nettverksbaserte tjenester som grunnlag for internasjonal publisering og undervisning og lederutvikling. Teoretiske og empriske studier relatert til tele- og nettverksvirksomhet. Innhenting og analyse av norsk og internasjonal empiri.

Løpende prosjekter ved senteret

  • Konkurransemessige effekter av lokale nettverkseffekter
  • Nettverkseffekters betydning for strategiske trekk i europeisk mobilindustri
  • Modellverktøy for strategisk analyse av nettverksbedrifter
  • Resultatmåling i nettverksvirksomhet.

Øvrige aktiviteter

Arrangement av lederutviklingsprogrammer og offentlige seminarer.

Professor Chair

Øystein D. Fjeldstad

Institutt for strategi og entreprenørskap Institutt for strategi og entreprenørskap

Kontakt

Handelshøyskolen BI
Nydalsveien 37
0484 Oslo

Sentralbord: 46 41 00 00