Senter

Senter for ledelse av tele- og nettverks­virksomhet

Senteret ønsker å styrke den nasjonale kompetansen innen ledelse og strategisk utvikling innen tele- og nettverksvirksomhet.

Senterets arbeidsfelt/forskningsområder

Målet med senteret er å utvikle grunnleggende kunnskap om telesektoren, IKT og nettverksbaserte tjenester som grunnlag for internasjonal publisering og undervisning og lederutvikling. Teoretiske og empriske studier relatert til tele- og nettverksvirksomhet. Innhenting og analyse av norsk og internasjonal empiri.

Løpende prosjekter ved senteret

  • Konkurransemessige effekter av lokale nettverkseffekter
  • Nettverkseffekters betydning for strategiske trekk i europeisk mobilindustri
  • Modellverktøy for strategisk analyse av nettverksbedrifter
  • Resultatmåling i nettverksvirksomhet.

Øvrige aktiviteter

Arrangement av lederutviklingsprogrammer og offentlige seminarer.

Øystein D. Fjeldstad

Professor Institutt for strategi og entreprenørskap +4790116148

Kontakt

Handelshøyskolen BI
Nydalsveien 37
0484 Oslo

Sentralbord: 46 41 00 00