Forskningssenter

Senter for næringslivs­historie

Næringslivet inntar en helt spesiell posisjon i det moderne samfunnet. Det er drivkraft for vekst og velstand, det produserer og distribuerer varer og tjenester vi omgir oss med og det er en vesentlig arena for utøvelse av makt.

Senter for næringslivshistorie ble etablert i 1989 og har siden det drevet med en omfattende forskning på økonomi og næringsliv. Vi har blant annet analysert utbyggingen av infrastruktur i Norge, utviklingen av en finansnæring, industrialisering, globalisering, innovasjon og entreprenørskap, arbeidslivsforhold og formingen av forbrukersamfunnet. Harald Espeli er leder for senteret.

Harald Espeli

Forsker 1 Institutt for rettsvitenskap og styring +4746410608

Kontakt

Handelshøyskolen BI
Nydalsveien 37
0484 Oslo

Sentralbord: 46 41 00 00

Den norske kapitalismen settes inn i en internasjonal sammenheng, gjennom komparative analyser og faglig samarbeid med forskere i andre land.

Med basis i grundige empiriske studier lager vi bøker, artikler, doktorgradsavhandlinger, undervisningsopplegg og foredrag. Senter for næringslivshistorie dekker et bredt spekter av virksomheter og temaer, og vi påtar oss forskningsoppdrag fra så vel næringslivet som offentlige og private organisasjoner og institusjoner.

Med 8 faglige medarbeidere er senteret et godt etablert forskningsmiljø innenfor økonomisk historie og næringslivshistorie i Norge.

 • Fredag 4. Oktober 2019 - Morgenbladet

  Muus og hennes menn

  Historiker og forsker 2 Christine Myrvang ved Handelshøyskolen BI, har skrevet anmeldelse av boken "Fru Muus' klage" av Bodil Stenseth. Myrvang skriver det er en begivenhet når Bodil Stenseth gir ut…

 • Fredag 20. September 2019 - Klassekampen

  Rentenistkapitalismen

  Onsdag 18. september arrangerte Senter for næringslivshistorie ved Handelshøyskolen BI et seminar om økonomijournalistikk på Litteraturhuset i Oslo. En av innlederne var Financial Times-kommentator…

 • Torsdag 9. Mai 2019 - e24.no

  Tidenes rikeste nordmann

  John Fredriksen fyller 75 år på fredag. Nå har en professor regnet ut at han er den rikeste nordmannen gjennom alle tider. Ifølge Kapital er John Fredriksens nettoformue kommet opp i 113 milliarder…

 • Onsdag 13. Mars 2019 - Dagsavisen

  Vindkraft på land har begrenset potensial

  Vi tar ikke til orde for full stans av vindkraft på land, som statsråden hevder. Det er i dag bygget ut og er under utbygging totalt ca 12 TWh av totalt godkjente 22 TWh. Det gjenstår derfor…

Antologi

Næringsliv og historie

"Endelig en vellykket antologi" er overskriften på Morgenbladets strålende anmeldelse av boken "Næringsliv og Historie" den 8. august 2014. Boken er skrevet av historikere ved Senter for næringslivshistorie. Her kan du også lese Lars Thues…