Forskningssenter

Senter for næringslivs­historie

Næringslivet inntar en helt spesiell posisjon i det moderne samfunnet. Det er drivkraft for vekst og velstand, det produserer og distribuerer varer og tjenester vi omgir oss med og det er en vesentlig arena for utøvelse av makt.

Senter for næringslivshistorie ble etablert i 1989 og har siden det drevet med en omfattende forskning på økonomi og næringsliv. Vi har blant annet analysert utbyggingen av infrastruktur i Norge, utviklingen av en finansnæring, industrialisering, globalisering, innovasjon og entreprenørskap, arbeidslivsforhold og formingen av forbrukersamfunnet. Harald Espeli er leder for senteret.

Forsker 1

Harald Espeli

Institutt for rettsvitenskap og styring

Kontakt

Handelshøyskolen BI
Nydalsveien 37
0484 Oslo

Sentralbord: 46 41 00 00

Den norske kapitalismen settes inn i en internasjonal sammenheng, gjennom komparative analyser og faglig samarbeid med forskere i andre land.

Med basis i grundige empiriske studier lager vi bøker, artikler, doktorgradsavhandlinger, undervisningsopplegg og foredrag. Senter for næringslivshistorie dekker et bredt spekter av virksomheter og temaer, og vi påtar oss forskningsoppdrag fra så vel næringslivet som offentlige og private organisasjoner og institusjoner.

Med 8 faglige medarbeidere er senteret et godt etablert forskningsmiljø innenfor økonomisk historie og næringslivshistorie i Norge.

 • Onsdag 7. Februar 2018 - Dagens Næringsliv

  Børsen i bakspeilet

  Det er børsfall og stor uro. 5 kjappe spørsmål stilt til professor emeritus i økonomisk historie, Sverre Knutsen.

 • Torsdag 28. Desember 2017 - Dagens Næringsliv

  Særaldersgrenser hindrer reform

  Gamle særaldersgrenser stikker kjepper i hjulene for ny offentlig tjenestepensjon, skriver forsker og historiker Harald Espeli i denne kronikken.

 • Fredag 15. Desember 2017 - Morgenbladet

  2 bindsverket om Storebrands historie blant årets beste bøker

  2-bindsverket Storebrand og forsikringsbransjen er på Morgenbladets liste, plass 47. 1. bind 1767-1945: Ulykkens frukter og bind 2 1945-2016: Skadeskutt og livskraftig. Bøkene er skrevet av Sverre A…

 • Fredag 8. Desember 2017 - Morgenbladet

  Næringslivshistoriens håndverkere

  Hvem «eier» egentlig historien om en bedrift? Historikerblikket gir stor definisjonsmakt når det gjelder hvilken type arbeid som blir sett og verdsatt. Topptunge historier om menn med makt kan…

Antologi

Næringsliv og historie

"Endelig en vellykket antologi" er overskriften på Morgenbladets strålende anmeldelse av boken "Næringsliv og Historie" den 8. august 2014. Boken er skrevet av historikere ved Senter for næringslivshistorie. Her kan du også lese Lars Thues…