Forskningssenter

Senter for næringslivs­historie

Næringslivet inntar en helt spesiell posisjon i det moderne samfunnet. Det er drivkraft for vekst og velstand, det produserer og distribuerer varer og tjenester vi omgir oss med og det er en vesentlig arena for utøvelse av makt.

Senter for næringslivshistorie ble etablert i 1989 og har siden det drevet med en omfattende forskning på økonomi og næringsliv. Vi har blant annet analysert utbyggingen av infrastruktur i Norge, utviklingen av en finansnæring, industrialisering, globalisering, innovasjon og entreprenørskap, arbeidslivsforhold og formingen av forbrukersamfunnet. Harald Espeli er leder for senteret.

Harald Espeli

Forsker 1 Institutt for rettsvitenskap og styring +4746410608

Kontakt

Handelshøyskolen BI
Nydalsveien 37
0484 Oslo

Sentralbord: 46 41 00 00

Den norske kapitalismen settes inn i en internasjonal sammenheng, gjennom komparative analyser og faglig samarbeid med forskere i andre land.

Med basis i grundige empiriske studier lager vi bøker, artikler, doktorgradsavhandlinger, undervisningsopplegg og foredrag. Senter for næringslivshistorie dekker et bredt spekter av virksomheter og temaer, og vi påtar oss forskningsoppdrag fra så vel næringslivet som offentlige og private organisasjoner og institusjoner.

Med 8 faglige medarbeidere er senteret et godt etablert forskningsmiljø innenfor økonomisk historie og næringslivshistorie i Norge.

 • Onsdag 13. Mars 2019 - Dagsavisen

  Vindkraft på land har begrenset potensial

  Vi tar ikke til orde for full stans av vindkraft på land, som statsråden hevder. Det er i dag bygget ut og er under utbygging totalt ca 12 TWh av totalt godkjente 22 TWh. Det gjenstår derfor…

 • Fredag 1. Mars 2019 - kraftnytt.no

  Energiveteraner vil stanse utbygging av vindkraft på land

  Norge er ikke tjent med en slik utbygging på land, skriver energiveteranene Erling Diesen, tidligere NVE-sjef, Lars Thue, pensjonert professor Handelshøyskolen BI og sivilingeniør Erik Fleischer. De…

 • Onsdag 20. Februar 2019 - nrk.no

  Om pensjon på "Ekko"

  Forsker Harald Espeli deltok NRK Radio P2s Ekko-program om pensjon fra kl. 09.04 til 09.40.

 • Mandag 11. Februar 2019 - VG

  Da arvesølvet gikk på billigsalg

  Historien om da kraften ble liberalisert i 1990 er en thriller. Oljeministeren som kjempet det gjennom var den gamle Hydro-direktøren Eivind Reiten (Sp) i Syse-regjeringen, godt hjulpet av en…

Antologi

Næringsliv og historie

"Endelig en vellykket antologi" er overskriften på Morgenbladets strålende anmeldelse av boken "Næringsliv og Historie" den 8. august 2014. Boken er skrevet av historikere ved Senter for næringslivshistorie. Her kan du også lese Lars Thues…