Forskningssenter

Senter for næringslivs­historie

Næringslivet inntar en helt spesiell posisjon i det moderne samfunnet. Det er drivkraft for vekst og velstand, det produserer og distribuerer varer og tjenester vi omgir oss med og det er en vesentlig arena for utøvelse av makt.

Senter for næringslivshistorie ble etablert i 1989 og har siden det drevet med en omfattende forskning på økonomi og næringsliv. Vi har blant annet analysert utbyggingen av infrastruktur i Norge, utviklingen av en finansnæring, industrialisering, globalisering, innovasjon og entreprenørskap, arbeidslivsforhold og formingen av forbrukersamfunnet. Harald Espeli er leder for senteret.

Forsker 1

Harald Espeli

Institutt for rettsvitenskap og styring

Kontakt

Handelshøyskolen BI
Nydalsveien 37
0484 Oslo

Sentralbord: 46 41 00 00

Den norske kapitalismen settes inn i en internasjonal sammenheng, gjennom komparative analyser og faglig samarbeid med forskere i andre land.

Med basis i grundige empiriske studier lager vi bøker, artikler, doktorgradsavhandlinger, undervisningsopplegg og foredrag. Senter for næringslivshistorie dekker et bredt spekter av virksomheter og temaer, og vi påtar oss forskningsoppdrag fra så vel næringslivet som offentlige og private organisasjoner og institusjoner.

Med 8 faglige medarbeidere er senteret et godt etablert forskningsmiljø innenfor økonomisk historie og næringslivshistorie i Norge.

 • Mandag 11. Februar 2019 - VG

  Da arvesølvet gikk på billigsalg

  Historien om da kraften ble liberalisert i 1990 er en thriller. Oljeministeren som kjempet det gjennom var den gamle Hydro-direktøren Eivind Reiten (Sp) i Syse-regjeringen, godt hjulpet av en…

 • Torsdag 22. November 2018 - Nationen

  Konernsjefen i Nortura må gå

  Derfor må det nytt blod inn for å riste opp i systemet. Det er lettare å komme utanfrå og gjere store endringar, meiner Dag Fossen. Han legg seg på same linje NIBIO-forskar Ivar Pettersen og…

 • Onsdag 31. Oktober 2018 - NRK P2

  Espen Ekberg gjest i Salongen på P2

  Espen Ekberg var gjest i "Salongen" på P2 og snakket om konkursen i Sears og utviklingen av amerikansk varehandel generelt. Ekberg kan høres ca 50 minutter ut i time 1 av programmet.

 • Tirsdag 9. Oktober 2018 - dagbladet.no

  «Folkeopplysningen» behandler avfallsproblemet på kjernekraftindustriens premisser

  «Folkeopplysningen» forsøkte å knuse myter om hvor farlig kjernekraft er. Men den viktigste historiske og framtidige motforestillingen mot kjernekraft fikk de ikke plass til å behandle seriøst i…

Antologi

Næringsliv og historie

"Endelig en vellykket antologi" er overskriften på Morgenbladets strålende anmeldelse av boken "Næringsliv og Historie" den 8. august 2014. Boken er skrevet av historikere ved Senter for næringslivshistorie. Her kan du også lese Lars Thues…