Forskningssenter

Senter for næringslivs­historie

Næringslivet inntar en helt spesiell posisjon i det moderne samfunnet. Det er drivkraft for vekst og velstand, det produserer og distribuerer varer og tjenester vi omgir oss med og det er en vesentlig arena for utøvelse av makt.

Senter for næringslivshistorie ble etablert i 1989 og har siden det drevet med en omfattende forskning på økonomi og næringsliv. Vi har blant annet analysert utbyggingen av infrastruktur i Norge, utviklingen av en finansnæring, industrialisering, globalisering, innovasjon og entreprenørskap, arbeidslivsforhold og formingen av forbrukersamfunnet.

Forsker 1

Harald Espeli

Institutt for rettsvitenskap og styring

Kontakt

Handelshøyskolen BI
Nydalsveien 37
0484 Oslo

Sentralbord: 46 41 00 00

Den norske kapitalismen settes inn i en internasjonal sammenheng, gjennom komparative analyser og faglig samarbeid med forskere i andre land.

Med basis i grundige empiriske studier lager vi bøker, artikler, doktorgradsavhandlinger, undervisningsopplegg og foredrag. Senter for næringslivshistorie dekker et bredt spekter av virksomheter og temaer, og vi påtar oss forskningsoppdrag fra så vel næringslivet som offentlige og private organisasjoner og institusjoner.

Med 8 faglige medarbeidere er senteret et godt etablert forskningsmiljø innenfor økonomisk historie og næringslivshistorie i Norge.

 • 29. August 2017 - Faktisk.no

  Om "arvesølvet"

  «Det er godt dokumentert at Arbeiderpartiet har solgt mer av «arvesølvet» enn det Høyre har gjort noen gang i regjering», sier statsminister Erna Solberg. Faktisk.no kontakter Sverre Christensen,…

 • 22. Juli 2017 - Nationen

  Tine ulønnsom bedrift?

  Tine lever av dyre subsidier og særbetingelser som skattebetalerne må betale for, sier forsker Ivar Gaasland. Harald Espeli er forsker ved BI, og mener bedrifter må fungere innenfor de rammene de…

 • 4. Juli 2017 - Dagbladet

  Storebrand: Gjorde risiko til vare

  Storebrand har gjennom 250 år spilt en betydelig rolle i norsk samfunnsliv, skriver Gudleif Forr i denne anmeldelsen av boken "Storebrands og forsikringsbransjens historie 1767 - 2017" i 2 bind som…

 • 2. Juni 2017 - Historikeren 2/17

  Konstruktiv rabulist

  I medlemsbladet til Den norske historiske forening har forsker II Pål Nygaard laget et portrettintervju av professor emeritus Lars Thue under vignetten «Seniors perspektiv».

Antologi

Næringsliv og historie

"Endelig en vellykket antologi" er overskriften på Morgenbladets strålende anmeldelse av boken "Næringsliv og Historie" den 8. august 2014. Boken er skrevet av historikere ved Senter for næringslivshistorie. Her kan du også lese Lars Thues…