Forskningssenter

Senter for næringslivs­historie

Næringslivet inntar en helt spesiell posisjon i det moderne samfunnet. Det er drivkraft for vekst og velstand, det produserer og distribuerer varer og tjenester vi omgir oss med og det er en vesentlig arena for utøvelse av makt.

Senter for næringslivshistorie ble etablert i 1989 og har siden det drevet med en omfattende forskning på økonomi og næringsliv. Vi har blant annet analysert utbyggingen av infrastruktur i Norge, utviklingen av en finansnæring, industrialisering, globalisering, innovasjon og entreprenørskap, arbeidslivsforhold og formingen av forbrukersamfunnet. Harald Espeli er leder for senteret.

Forsker 1

Harald Espeli

Institutt for rettsvitenskap og styring

Kontakt

Handelshøyskolen BI
Nydalsveien 37
0484 Oslo

Sentralbord: 46 41 00 00

Den norske kapitalismen settes inn i en internasjonal sammenheng, gjennom komparative analyser og faglig samarbeid med forskere i andre land.

Med basis i grundige empiriske studier lager vi bøker, artikler, doktorgradsavhandlinger, undervisningsopplegg og foredrag. Senter for næringslivshistorie dekker et bredt spekter av virksomheter og temaer, og vi påtar oss forskningsoppdrag fra så vel næringslivet som offentlige og private organisasjoner og institusjoner.

Med 8 faglige medarbeidere er senteret et godt etablert forskningsmiljø innenfor økonomisk historie og næringslivshistorie i Norge.

 • Tirsdag 9. Oktober 2018 - dagbladet.no

  «Folkeopplysningen» behandler avfallsproblemet på kjernekraftindustriens premisser

  «Folkeopplysningen» forsøkte å knuse myter om hvor farlig kjernekraft er. Men den viktigste historiske og framtidige motforestillingen mot kjernekraft fikk de ikke plass til å behandle seriøst i…

 • Onsdag 19. September 2018 - E24.no

  Renteøkning

  Hva hadde du gjort om Øystein Olsen hevet renten til over 10 prosent? Førsteamanuensis Sverre A Christensen, Institutt for rettsvitenskap og styring, har bidratt i en artikkel om renter og økonomi…

 • Tirsdag 21. August 2018 - Aftenposten.no

  De er ikke drabantbyer noen av dem. Ingen!

  Overskriften er et sitat fra arkitekt Frode Rinnan. Men vår historieforening står fast: Lambertseter var landets første drabantby! Dette skriver professor emeritus Lars Thue, Handelshøyskolen BI, i…

 • Onsdag 11. Juli 2018 - frifagbevegelse.no

  Staten har tent 3,3 milliardar på desse selskapa dei siste fem åra

  I førre regjeringsperiode tente staten i snitt 670 millionar årleg på eigarskapet i dei seks selskapa regjeringa vil selje. Regjeringa vil gjennomføre «en gradvis reduksjon i statlige eierandeler i…

Antologi

Næringsliv og historie

"Endelig en vellykket antologi" er overskriften på Morgenbladets strålende anmeldelse av boken "Næringsliv og Historie" den 8. august 2014. Boken er skrevet av historikere ved Senter for næringslivshistorie. Her kan du også lese Lars Thues…