Forskningssenter

Senter for næringslivs­historie

Næringslivet inntar en helt spesiell posisjon i det moderne samfunnet. Det er drivkraft for vekst og velstand, det produserer og distribuerer varer og tjenester vi omgir oss med og det er en vesentlig arena for utøvelse av makt.

Medlemmer

 • Professor

  Rolv Petter Storvik Amdam

  Institutt for strategi og entreprenørskap
 • Førsteamanuensis

  Sverre August Christensen

  Institutt for rettsvitenskap og styring
 • Professor

  Espen Ekberg

  Institutt for rettsvitenskap og styring
 • Forsker 1

  Harald Espeli

  Institutt for rettsvitenskap og styring
 • Professor emeritus

  Sverre Richard Knutsen

  Institutt for rettsvitenskap og styring
 • Professor II

  Einar Lie

  Institutt for rettsvitenskap og styring
 • Stipendiat

  Tine Petersen Malonæs

  Institutt for rettsvitenskap og styring
 • Forsker 2

  Pål Nygaard

  Institutt for rettsvitenskap og styring
 • Førsteamanuensis

  Atle Andreassen Raa

  Institutt for rettsvitenskap og styring
 • Professor

  Knut Sogner

  Institutt for rettsvitenskap og styring
 • Professor emeritus

  Lars Thue

  Institutt for rettsvitenskap og styring

Assosierte medlemmer

 • Professor

  Eli Moen

  Institutt for kommunikasjon og kultur
 • Forsker 1

  Christine Myrvang

  Institutt for kommunikasjon og kultur