Senter

Senter for samvirke­forskning

Senter for samvirkeforskning har som mål å etablere kunnskap rundt modeller for økonomsik effektivitet i samvirkeorganisasjoner, samvirke som eierform og organisasjon under konkurranse og økonomsike rammebetingelser for næringsliv styrt av poltisk mål og marked. 

Professor Chair

Per Ingvar Olsen

Institutt for strategi og entreprenørskap

Kontakt

Handelshøyskolen BI
Nydalsveien 37
0484 Oslo

Sentralbord: 46 41 00 00

Senterets arbeidsfelt og forskningsområder:

Strategi og forretningsutvikling for landbruksbaserte samvirker i møte med nye markedsmesige og regulatoriske utfordringer

  • Organisering av eierskap, styring og kontroll i samvirkeforetak
  • Verdikjedeinteraksjon og -integrasjon; konsekvenser for organisering og forretningsutvikling
  • Innovasjon og forbedringsprosjekter
  • Internasjonale komparative studier av matvaresektorens utvikling
  • Teoriutvikling med særlig fokus på prosess- og interaksjonsbasert forståelse av markeder og verdiskaping

Øvrige aktiviteter:

  • Foredrag og kursvirksomhet i næringen
  • Etter- og videreutdannngsprogrammer for norske landbrukssamvirker
  • Deltakelse i norske og internasjonal forskernettverk
  • Presentasjon av forskningsresultater på internasjonale konferanser