Senter

Senter for stiftelser

Senter for stiftelser utvikler og formidler forskningsbasert kunnskap knyttet til stiftelser. Dette innebærer blant annet formidling av forskning via seminarer, kurs og som samarbeids- og sparringspartner for stiftelser og offentlige organer.

BI har omfattende kompetanse på stiftelser, fra ulike ståsted, som ledelse, jus, effektmåling, kapitalforvaltning, styrearbeid og governance, omdømme, markedsføring, søknadsprosesser etc. Senteret ønsker å bidra til oppbygging av et norsk kompetansenettverk på fagfeltet stiftelser.

Caroline Dale Ditlev-Simonsen

Professor Institutt for rettsvitenskap og styring +4790787737

Kontakt

Handelshøyskolen BI
Nydalsveien 37
0484 Oslo

Sentralbord: 46 41 00 00