Senter

Senter for stiftelser

Senter for stiftelser utvikler og formidler forskningsbasert kunnskap knyttet til stiftelser. Dette innebærer blant annet formidling av forskning via seminarer, kurs og som samarbeids- og sparringspartner for stiftelser og offentlige organer.

Forskerne ved senteret deltar i et internasjonalt forskningssamarbeid. Det stiftelsesfaglige forskningsmiljøet ved BI er kanskje det største i Norge og blant de aller største i Norden.

 • Sammendrag av masteroppgave knyttet til dynamikken i distribusjonsprosesser og beslytningsproseeser i stiftelser (2018) (Abina Mohanachandran og Mathilde Dille Grannes)
 • Bedriftsdemokrati i stiftelser - finnes det? - Herunder om skillet mellom alminnelige og næringsdrivende stiftelser, vil bli trykket i Benestad Anderssen/Bråthen (red.): Moderne forretningsjus III (Bergen 2016) (Stine Winger Minde)
 • Styrehonorar i stiftelser, trykket i Nordisk Tidsskrift for Selskabsret (NTS) 2016:1 (Tore Bråthen)
 • Økonomiske særtrekk i stiftelser, Nordisk Tidsskrift for Selskabsret (NTS) 2014:3 s. 1-14 (Øyvind Bøhren)
 • Styre og stell i stiftelser (Caroline D Ditlev-Simonsen) https://www.magma.no/styre-og-stell-i-stiftelser
 • Manuskripter under utarbeidelse om kapitalforvaltning i stiftelser (Caroline Dale Ditlev-Simonsen)
 • Manuskripter under arbeid om juridiske spørsmål vedrørende valg av styremedlemmer i stiftelser (Tore Bråthen)
 • Ny stiftelsesklagenemnd, Manuskript under utarbeidelse (Inger Jule Aasland).
 • Studentsamskipnader - Om juridiske særtrrekk og styringsutfordringer ved virksomhetstypen, Monografi ferdigstilt den 11. mai 2013. Upublisert, men to forlag har sagt de kan trykke den. Muligens publisering i løpet av vinteren 2015/2016 (Stine Winger Minde)
 • Mellom stat og marked - om enkelte styringsutfordringer ved virksomhetstypen studentsamskipnad, Tore Bråthen (redaktør): Moderne Forretningsjus II, Fagbokforlaget 2011, s. 348-375, 28 sider (Stine Winger Minde)
 • Studentsamskipnaden - foreninger, stiftelser, selskaper eller rett og slett studentsamskipnader? Nordisk Tidsskrift for Selskabsret (NTS), 2008:4, s. 63-79, 17 sider (Stine Winger Minde)