Senter

Senter for stiftelser

Senter for stiftelser utvikler og formidler forskningsbasert kunnskap knyttet til stiftelser. Dette innebærer blant annet formidling av forskning via seminarer, kurs og som samarbeids- og sparringspartner for stiftelser og offentlige organer.

Senter for stiftelser arrangerer diverse seminarer og kurs knyttet til ulike perspektiver av stiftelser.

Følgende er noen eksempler på seminarer i BI-regi i samarbeid med andre stiftelsesinstituasjoner som Stiftelsesforeningen og Lotteri- og stiftelsestilsynet.

2019

2018

2017

2016

  • Seminarkurs for styremedlemmer og daglig leder i stiftelser. Tema: Kapitalforvaltning i stiftelser, 28. januar 2016.

2015

  • Seminarkurs for styremedlemmer og daglig leder i stiftelser, 4. februar 2015.

2014

  • Seminarkurs om stiftelsesforskning. Tema: Effektmåling av støtte fra stiftelser, 15. januar 2014.