Forskning

Institutt for Ledelse og organisasjon

Institutt for ledelse og organisasjon driver forskning og undervisning innenfor organisasjonspsykologi, HR, ledelse (bl.a prosjektledelse og energiledelse), og organisasjonsutvikling og -endring.

Faggruppen for organisasjonsutvikling og -endring

Studier av utvikling og endring i organisasjoner er nyttige for å forstå hvordan ledere og medarbeidere kan bidra konstruktivt på egen arbeidsplass. De gir mulighet til å legge planer og strategier for å få til ønsket endring.

Fagfeltet tar for seg både konkrete verktøy for å skape utvikling, og mer overordnete refleksjoner om betingelsene for å etablere felles eierskap til prosesser. Kommunikasjon, kreativitet og læring er nøkkelord innen dette feltet. Sentralt står også grep for å etablere og vedlikeholde høy kvalitet i relasjonene mellom individer i organisasjoner. Forskningen undersøker hva som er fellesnevnere for miljøer hvor en over tid har vært i stand til å prestere på aller høyeste nivå, og hvilke menneskelige og teknologiske betingelser som fremmer utvikling og endring.

Faggruppen har mange aktive forskere, som bidrar med artikler til en rekke internasjonale tidsskrifter på høyt nivå.

Faggruppens undervisning omfatter kurs og programmer fra bachelor til doktorgrad, samt en rekke bidrag til videreutdanning i organisasjoner. Master of Management-programmet Prestasjoner i organisasjoner ble lansert i 2013, og bygger på kunnskap fra denne faggruppen.

Faggruppen ledes av førsteamanuensis Donatella De Paoli

Faggruppen for organisasjonsutvikling og -endring består av følgende personer:

Professorer

Førsteamanuensis

Professor II

Professor Emeritus/Emerita

Stipendiat

Ledelse og organisasjon

Faggruppen for prosjekt­ledelse

Faggruppen for prosjektledelse ved Handelshøyskolen BI er i dag blant de ledende forskningsmiljøene innenfor prosjektledelse i Europa.

Ledelse og organisasjon

Faggruppen i organisasjons­psykologi

Organisasjonspsykologi dreier seg om studiet av psykologiske forhold på organisasjonsarenaen. Forskningsinnsatsen innen området spenner over et bredt felt.