Forskning

Institutt for Ledelse og organisasjon

Institutt for ledelse og organisasjon driver forskning og undervisning innenfor organisasjonsutvikling og - endring, lederutvikling, organisasjonspsykologi og HRM (Human Resource Management), prosjektledelse, energiledelse og utdanningsledelse.

Faggruppen for organisasjonsutvikling og -endring

Studier av utvikling og endring i organisasjoner er nyttige for å forstå hvordan ledere og medarbeidere kan bidra konstruktivt på egen arbeidsplass. De gir mulighet til å legge planer og strategier for å få til ønsket endring.

Fagfeltet tar for seg både konkrete verktøy for å skape utvikling, og mer overordnete refleksjoner om betingelsene for å etablere felles eierskap til prosesser. Kommunikasjon, kreativitet og læring er nøkkelord innen dette feltet. Sentralt står også grep for å etablere og vedlikeholde høy kvalitet i relasjonene mellom individer i organisasjoner. Forskningen undersøker hva som er fellesnevnere for miljøer hvor en over tid har vært i stand til å prestere på aller høyeste nivå, og hvilke menneskelige og teknologiske betingelser som fremmer utvikling og endring.

Faggruppen har mange aktive forskere, som bidrar med artikler til en rekke internasjonale tidsskrifter på høyt nivå.

Faggruppens undervisning omfatter kurs og programmer fra bachelor til doktorgrad, samt en rekke bidrag til videreutdanning i organisasjoner. Master of Management-programmet Prestasjoner i organisasjoner ble lansert i 2013, og bygger på kunnskap fra denne faggruppen.

Faggruppen ledes av førsteamanuensis Øyvind Kvalnes.

Faggruppen for organisasjonsutvikling og -endring består av følgende personer:

Professorer

 • Professor

  Svein S Andersen

  Institutt for ledelse og organisasjon
 • Professor

  Arne Carlsen

  Institutt for ledelse og organisasjon
 • Professor

  Tom Colbjørnsen

  Institutt for ledelse og organisasjon
 • Professor

  Cathrine Filstad

  Institutt for ledelse og organisasjon
 • Professor

  Birgit Helene Jevnaker

  Institutt for ledelse og organisasjon
 • Professor

  Johan Olaisen

  Institutt for ledelse og organisasjon
 • Professor

  Miha Skerlavaj

  Institutt for ledelse og organisasjon

Førsteamanuensis

 • Førsteamanuensis

  Donatella De Paoli

  Institutt for ledelse og organisasjon
 • Førsteamanuensis

  Haavard Koppang

  Institutt for ledelse og organisasjon
 • Førsteamanuensis

  Øyvind Kvalnes

  Institutt for ledelse og organisasjon
 • Førsteamanuensis

  Jon Erland Bonde Lervik

  Institutt for ledelse og organisasjon
 • Førsteamanuensis

  Tom Rosendahl

  Institutt for ledelse og organisasjon

Professor II

Professor Emeritus

 • Professor emeritus

  Tor Jermund Larsen

  Institutt for ledelse og organisasjon
 • Professor emeritus

  Øystein Noreng

  Institutt for ledelse og organisasjon
 • Professor emerita

  Anne Welle-Strand

  Institutt for ledelse og organisasjon
 • Professor emeritus

  Bjørn Wessel Hennestad

  Institutt for ledelse og organisasjon

Stipendiat

 • Stipendiat

  Ann-Mari Farsund Lilleløkken

  Institutt for ledelse og organisasjon
 • Visiting phd candidate

  Ingvild Müller Seljeseth

  Institutt for ledelse og organisasjon
 • Stipendiat

  Joanne Sundet

  Institutt for ledelse og organisasjon
Ledelse og organisasjon

Faggruppen for prosjekt­ledelse

Faggruppen for prosjektledelse ved Handelshøyskolen BI er i dag blant de ledende forskningsmiljøene innenfor prosjektledelse i Europa.

Ledelse og organisasjon

Faggruppen i organisasjons­psykologi

Organisasjonspsykologi dreier seg om studiet av psykologiske forhold på organisasjonsarenaen. Forskningsinnsatsen innen området spenner over et bredt felt.