Forskning

Institutt for Ledelse og organisasjon

Institutt for ledelse og organisasjon driver forskning og undervisning innenfor organisasjonspsykologi, HR, ledelse (bl.a prosjektledelse og energiledelse), og organisasjonsutvikling og -endring.

Faggruppen i organisasjonspsykologi

Organisasjonspsykologi dreier seg om studiet av psykologiske forhold på organisasjonsarenaen. Forskningsinnsatsen innen området spenner over et bredt felt.

Sentrale stikkord er beslutninger, forhandlinger, belønningssystemer, stress og utbrenthet, positiv psykologi, menneskets personlighet, lederatferd, innflytelsesmekanismer, læring i organisasjoner, kreativitet og motivasjonspsykologiske problemstillinger med mer.

Anvendelse av kunnskaper fra dette forskningsfeltet kan ha betydelige konsekvenser for lederes effektivitet, arbeidstakeres produktivitet, trivsel og velvære.
Faggruppen i organisasjonspsykologi har mange aktive forskere som har publikasjoner i en rekke tidsskrifter, også i de høyt rangerte innen feltet.

Faggruppens undervisning omfatter kurs og programmer på alle nivåer fra bachelor til dr.grad. Et Master of Science-program i organisasjonspsykologi og ledelse står sentralt, likeledes har faggruppen et delansvar for BIs doktorgradsprogram i Ledelse og Organisasjon, samt flere programmer innen Master of Management og flere moduler innen EMBA både i Norge og i Kina. Mange av faggruppens medlemmer er delaktige i i bedriftsinterne programmer samt at de ofte brukes som foredragsholdere både i og utenfor BI.

Førsteamanuensis Thorvald Hærem er leder for faggruppen.

Faggruppen for organisasjonspsykologi består av følgende personer:

 

Professor

Førsteamanuensis/Førstelektor/Høyskolelektor

Professor II

Førsteamanuensis II/Høyskolelektor II

Professor Emeritus/Emerita

Stipendiat

Ledelse og organisasjon

Faggruppen for prosjekt­ledelse

Faggruppen for prosjektledelse ved Handelshøyskolen BI er i dag blant de ledende forskningsmiljøene innenfor prosjektledelse i Europa.

Ledelse og organisasjon

Faggruppen i organisasjons­utvikling og endring

Studier av utvikling og endring i organisasjoner er nyttige for å forstå hvordan ledere og medarbeidere kan bidra konstruktivt på egen arbeidsplass. De gir mulighet til å legge planer og strategier for å få til ønsket endring.