Forskning

Institutt for Ledelse og organisasjon

Institutt for ledelse og organisasjon driver forskning og undervisning innenfor organisasjonsutvikling og - endring, lederutvikling, organisasjonspsykologi og HRM (Human Resource Management), prosjektledelse, energiledelse og utdanningsledelse.

Faggruppen i organisasjonspsykologi

Organisasjonspsykologi dreier seg om studiet av psykologiske forhold på organisasjonsarenaen. Forskningsinnsatsen innen området spenner over et bredt felt.

Sentrale stikkord er beslutninger, forhandlinger, belønningssystemer, stress og utbrenthet, positiv psykologi, menneskets personlighet, lederatferd, innflytelsesmekanismer, læring i organisasjoner, kreativitet og motivasjonspsykologiske problemstillinger med mer.

Anvendelse av kunnskaper fra dette forskningsfeltet kan ha betydelige konsekvenser for lederes effektivitet, arbeidstakeres produktivitet, trivsel og velvære.
Faggruppen i organisasjonspsykologi har mange aktive forskere som har publikasjoner i en rekke tidsskrifter, også i de høyt rangerte innen feltet.

Faggruppens undervisning omfatter kurs og programmer på alle nivåer fra bachelor til dr.grad. Et Master of Science-program i organisasjonspsykologi og ledelse står sentralt, likeledes har faggruppen et delansvar for BIs doktorgradsprogram i Ledelse og Organisasjon, samt flere programmer innen Master of Management og flere moduler innen EMBA både i Norge og i Kina. Mange av faggruppens medlemmer er delaktige i i bedriftsinterne programmer samt at de ofte brukes som foredragsholdere både i og utenfor BI.

Førsteamanuensis Laura E. Mercer Traavik er leder for faggruppen.

Faggruppen for organisasjonspsykologi består av følgende personer:

 

Professor

 • Dean Executive, Professor

  Jan Ketil Arnulf

  Deans Institutt for ledelse og organisasjon
 • Professor

  Stig Berge Matthiesen

  Campus Bergen Institutt for ledelse og organisasjon
 • Professor

  Anders Dysvik

  Institutt for ledelse og organisasjon
 • Professor

  Lars Glasø

  Institutt for ledelse og organisasjon
 • Professor

  Bård Kuvaas

  Institutt for ledelse og organisasjon
 • Professor

  Linda Lai

  Institutt for ledelse og organisasjon
 • Instituttleder

  Øyvind Lund Martinsen

  Institutt for ledelse og organisasjon

Førsteamanuensis/Førstelektor

 • Førsteamanuensis

  Hallvard Føllesdal

  Institutt for ledelse og organisasjon
 • Førsteamanuensis

  Øivind Hagen

  Campus Trondheim Institutt for ledelse og organisasjon
 • Førsteamanuensis

  Thorvald Hærem

  Institutt for ledelse og organisasjon
 • Førsteamanuensis

  Laura E. Mercer Traavik

  Institutt for ledelse og organisasjon
 • Førsteamanuensis

  Mads Nordmo Arnestad

  Campus Bergen Institutt for ledelse og organisasjon
 • Førsteamanuensis

  Elizabeth Solberg

  Institutt for ledelse og organisasjon
 • Førsteamanuensis

  Geir Thompson

  Institutt for ledelse og organisasjon
 • Førstelektor

  Stig Ytterstad

  Institutt for ledelse og organisasjon
 • Førsteamanuensis

  Wajda Wikhamn

  Institutt for ledelse og organisasjon

Høyskolelektor

 • Høyskolelektor

  Cecilie Asting

  Institutt for ledelse og organisasjon
 • Høyskolelektor

  Tord Fagerheim Mortensen

  Institutt for ledelse og organisasjon
 • Høyskolelektor

  Per-Magnus Thompson

  Institutt for ledelse og organisasjon

Professor II

 • Professor II

  Adrian Furnham

  Institutt for ledelse og organisasjon
 • Professor II

  Scott G. Isaksen

  Campus Bergen Institutt for ledelse og organisasjon

Førsteamanuensis II/Høyskolelektor II

 • Førsteamanuensis II

  Ole I Iversen

  Institutt for ledelse og organisasjon
 • Høyskolelektor II

  Kathrine Johannesen

  Institutt for ledelse og organisasjon

Professor Emeritus

 • Professor emeritus

  Geir Kaufmann

  Institutt for ledelse og organisasjon

Stipendiat

 • Stipendiat

  Katarzyna Adamska

  Institutt for ledelse og organisasjon
 • Stipendiat

  Ingvild Andersen

  Institutt for ledelse og organisasjon
 • Stipendiat

  Njål Andersen

  Institutt for ledelse og organisasjon
 • Stipendiat

  Bryndís Dögg Steindórsdóttir

  Institutt for ledelse og organisasjon
 • Postdoktorstipendiat

  Mathias Hansson

  Institutt for ledelse og organisasjon
 • Stipendiat

  Ellen Rebeca Kackur

  Institutt for ledelse og organisasjon
 • Stipendiat

  Keryn-Lee Kahn

  Institutt for ledelse og organisasjon
 • Visiting phd candidate

  Mirha Sunagic

  Institutt for ledelse og organisasjon
 • Stipendiat

  Ilka Verena Ohlmer

  Institutt for ledelse og organisasjon
Ledelse og organisasjon

Faggruppen for prosjekt­ledelse

Faggruppen for prosjektledelse ved Handelshøyskolen BI er i dag blant de ledende forskningsmiljøene innenfor prosjektledelse i Europa.

Ledelse og organisasjon

Faggruppen i organisasjons­utvikling og endring

Studier av utvikling og endring i organisasjoner er nyttige for å forstå hvordan ledere og medarbeidere kan bidra konstruktivt på egen arbeidsplass. De gir mulighet til å legge planer og strategier for å få til ønsket endring.