Forskning

Institutt for Ledelse og organisasjon

Institutt for ledelse og organisasjon driver forskning og undervisning innenfor organisasjonspsykologi, HR, ledelse (bl.a prosjektledelse og energiledelse), og organisasjonsutvikling og -endring.

Ledersnakk med Anders dysvik

Ledersnakk er en podcastserie der professor Anders Dysvik er moderator og diskuterer ledelse med ulike gjester som har et overordnet ansvar i en bedrift eller virksomhet. Blant temaene som Dysvik er opptatt av er hva ledere gjør for å få det beste ut av sine ansatte, og hva de ansatte ville sagt om lederen hvis de hadde blitt spurt.

Jobbfilosofi med Øyvind Kvalnes

I Jobbfilosofi retter vi et nysgjerrig blikk på hvordan folk støtter og kritiserer hverandre i organisasjoner. Filosof og førsteamanuensis Øyvind Kvalnes inviterer gjester til å dele historier og reflektere over krevende situasjoner de har vært med på. Et nøkkelord i alle episodene er ytringsklima: Hvordan er det ledere og medarbeidere snakker sammen på jobb? Hva slags støtte og motstand er det som skaper god utvikling? Hvordan kan vi legge et fundament for at tydelige og konstruktive ytringer er normalen på jobb?