Forskning

Institutt for Ledelse og organisasjon

Institutt for ledelse og organisasjon driver forskning og undervisning innenfor organisasjonsutvikling og - endring, lederutvikling, organisasjonspsykologi og HRM (Human Resource Management), prosjektledelse, energiledelse og utdanningsledelse.

Ledersnakk med Anders dysvik

 

Jobbfilosofi med Øyvind Kvalnes

I Jobbfilosofi retter vi et nysgjerrig blikk på hvordan folk støtter og kritiserer hverandre i organisasjoner. Filosof og førsteamanuensis Øyvind Kvalnes inviterer gjester til å dele historier og reflektere over krevende situasjoner de har vært med på. Et nøkkelord i alle episodene er ytringsklima: Hvordan er det ledere og medarbeidere snakker sammen på jobb? Hva slags støtte og motstand er det som skaper god utvikling? Hvordan kan vi legge et fundament for at tydelige og konstruktive ytringer er normalen på jobb?