Forskning

Institutt for Ledelse og organisasjon

Institutt for ledelse og organisasjon driver forskning og undervisning innenfor organisasjonsutvikling og - endring, lederutvikling, organisasjonspsykologi og HRM (Human Resource Management), prosjektledelse, energiledelse og utdanningsledelse.

Instituttets forskningsprosjekter med ekstern finansiering er registrert i den nasjonale databasen Cristin.

Instituttets ansatte er fordelt på følgende tre faggrupper: