Forskning

Institutt for Ledelse og organisasjon

Institutt for ledelse og organisasjon driver forskning og undervisning innenfor organisasjonsutvikling og - endring, lederutvikling, organisasjonspsykologi og HRM (Human Resource Management), prosjektledelse, energiledelse og utdanningsledelse.

Vitenskapelig publisering ved Institutt for ledelse og organisasjon

BIs vitenskapelige produksjon er registrert i den nasjonale databasen Cristin (Current Research Information System In Norway).