Forskning

Institutt for Markeds­føring

Markedsføring er det fagområdet som er spesielt opptatt av firmaets inntektsside gjennom fokus på omsetning, vekst, innovasjon og lønnsomhet.

Institutt for markedsføring ved BI har forskere i den absolutte toppklassen. Dette gjør at våre studenter får tilgang til den nyeste forskningen og fagutviklingen innenfor markedsføring.

Målsettingen er at våre kandidater skal arbeide for de beste bedriftene og kunne kvalifisere til lederstillinger hos disse. Vi etterlever vår målsetning ved å fokusere forskningsbasert undervisning formidlet på en læringseffektiv måte i alle våre programmer.

Instituttleder, Professor

Bendik Meling Samuelsen

Institutt for markedsføring Institutt for markedsføring

Kontakt

Administrasjonssjef
Sissel Berg
E-post: sissel.berg@bi.no

Administrasjon: +47 46 41 02 02

Handelshøyskolen BI
Nydalsveien 37
0484 Oslo

Sentralbord: +47 46 41 00 00

Et av Europas største fagmiljøer i markedsføring

Institutt for markedsføring er et av Europas største fagmiljøer i markedsføring.

BI Marketing Classics er instituttets forskning innenfor markedsføring som har satt store og viktige spor innenfor fagfeltet. I den viktige Financial Times rangeringen finnes flere topp-publiseringer fra instituttet. I tillegg publiseres det ny forskning fra våre faglige i et høyt tempo.

Kvaliteten på forskningen og undervisningen gjenspeiles også i en rekke priser og utmerkelser instituttets faglige har mottatt gjennom årene.

Arrangement

23rd Nordic Workshop on Inter­organisational Research

Institutt for Markedsføring ønsker velkommen til workshop innen interorganisatoriske emner på campus Stavanger, 26.-28. april 2017.

Lesestoff

BI Marketing Magazine

Instituttets forskningskompetanse

Forskningen ved institutt for markedsføring skaper løsninger for bedrifter, utvikler teorier, og den har relevans. Dette får vi til gjennom tett samarbeid med en rekke norske og internasjonalt ledende bedrifter og gjennom et stort internasjonalt forskernettverk.

  • Marketing Strategy - hovedfokus rundt markedsorientert ledelse, CRM, kunderelasjoner, salg, lønnsomhet, markedsføringskanaler, innovasjon og entreprenørskap og internasjonal markedsføring
  • Consumer Behavior - hovedfokus rundt kjøpsatferd, psykologi, og motiver til kjøp samt rasjonell og irrasjonell atferd rundt disse handlingene.
  • Marketing Modeling - hovedfokus rundt empiriske analyser, modellering, og økonometriske analyser av kjøpsatferd og bedrifters lønnsomhet. Faglige i denne disiplinen er eksperter i å anvende og systematisere eksisterende bedriftsdata og markedsdata inn i beslutningsmodeller.
Møt våre faglige

på YouTube

Bachelor- og masterstudier, executiveutdanning og doktorgrad

Institutt for markedsføring har fokusert sin kompetanse rundt fire bachelorgrader i markedsføring, én Master of Science-grad i strategic marketing management, executive-utdanningen med Executive Master of Management-programmet i markedsorientert ledelse samt doktorgradsutdanning i marketing.