Forskning

Institutt for Markeds­føring

Markedsføring er det fagområdet som er spesielt opptatt av firmaets inntektsside gjennom fokus på omsetning, vekst, innovasjon og lønnsomhet.

Institutt for markedsføring ved BI har forskere i den absolutte toppklassen. Dette gjør at våre studenter får tilgang til den nyeste forskningen og fagutviklingen innenfor markedsføring.

Målsettingen er at våre kandidater skal arbeide for de beste bedriftene og kunne kvalifisere til lederstillinger hos disse. Vi etterlever vår målsetning ved å fokusere forskningsbasert undervisning formidlet på en læringseffektiv måte i alle våre programmer.

Instituttleder

Line Lervik-Olsen

Institutt for markedsføring

Kontakt

Administrasjonssjef
Sissel Berg
E-post: sissel.berg@bi.no

Administrasjon: +47 46 41 02 02

Handelshøyskolen BI
Nydalsveien 37
0484 Oslo

Sentralbord: +47 46 41 00 00

Et av Europas største fagmiljøer i markedsføring

Institutt for markedsføring er et av Europas største fagmiljøer i markedsføring, med en stab på 49 faglige ansatte. Andelen internasjonale faglige er 50 %. Vi rekrutterer aktivt internasjonalt for å ligge i forskningsfronten. Gjennom dette anstrenger vi oss for å være en attraktiv rådgiver og samarbeidspartner for norske og internasjonale virksomheter.

Forskningen og undervisningen dekker et bredt spekter av ledelsesutfordringer næringslivet møter i dagens markeder, og instituttets faglige publiserer i anerkjente internasjonale vitenskapelige marketing-journaler.
Flere av artiklene er publisert i journaler som inngår i de viktige rangeringene til Financial Times og ABS (Chartered association of business schools). Instituttets forskning har satt store og viktige spor i markedsføringsfaget og i årenes løp har mange av forskningsartiklene blitt klassikere innenfor fagfeltet. I tillegg publiseres det ny forskning fra våre faglige i et høyt tempo.

Kvaliteten på forskningen og undervisningen gjenspeiles også i en rekke priser og utmerkelser instituttets faglige har mottatt gjennom årene.

Instituttets forskningskompetanse

Forskningen ved institutt for markedsføring skaper løsninger for bedrifter, utvikler teorier, og den har relevans. Dette får vi til gjennom tett samarbeid med en rekke norske og internasjonalt ledende bedrifter og gjennom et stort internasjonalt forskernettverk.

  • Marketing Strategy - hovedfokus rundt markedsorientert ledelse, CRM, kunderelasjoner, salg, lønnsomhet, markedsføringskanaler, innovasjon og entreprenørskap og internasjonal markedsføring
  • Consumer Behavior - hovedfokus rundt kjøpsatferd, psykologi, og motiver til kjøp samt rasjonell og irrasjonell atferd rundt disse handlingene.
  • Marketing Modeling - hovedfokus rundt empiriske analyser, modellering, og økonometriske analyser av kjøpsatferd og bedrifters lønnsomhet. Faglige i denne disiplinen er eksperter i å anvende og systematisere eksisterende bedriftsdata og markedsdata inn i beslutningsmodeller.
Forskning

Markedsføring i digitaliseringens tid: Fem utviklingstrekk

Digitalisering betyr endringer, også av markedsføring. Professor Bendik Samuelsen har identifisert fem sentrale utviklingstrekk.

Forskning

Ny utgave av BI Marketing Magazine

BI Marketing Magazine gir deg nyheter og artikler på forskning innen markedsføring.

Forskning

Markedsføring som sprer seg selv

Markedsførere drømmer om å skape kampanjer som sprer seg uten at det koster noe. Her er seks steg som øker sjansen for å lykkes med viral markedsføring.

Forskning

Slik skaper du merkeambassadører

Både ledere og ansatte er viktige merkeambassadører. Her er seks råd for å lykkes med å utvikle gode merkeambassadører.

Forskning

MUSIKK I BUTIKKEN

Forskning viser at vi som kunder lar oss påvirke av både de andre i butikken og musikken som spilles i butikkene.

Forskning

Kundesentrisk – hva må til?

Mange ledere ønsker at deres bedrift skal bli kundesentriske, men vet ikke hva det innebærer. Her får du vite hva som skal til.

BI Business Review

Tror reklamen virker, kaster bort millioner

Annonsører kaster bort millioner av kroner på reklame i mediekanaler som ikke virker.

BI Business Review

Hvordan få kundene til å handle?

Noen ganger tenker vi oss grundig om før vi kjøper et produkt eller en tjeneste. Som oftest gjør vi ikke det. Det må bedrifter ta hensyn til i sin markedskommunikasjon.

Aktiviteter

Kalender

Vi har foreløpig ingen planlagte aktiviteter.

Bachelor- og masterstudier, executiveutdanning og doktorgrad

Institutt for markedsføring tilbyr undervisningsprogrammer på alle nivåer:

Møt professor Bendik M. Samuelsen

på YouTube