Forskning

Institutt for markedsføring

Forskningen ved institutt for markedsføring skaper løsninger for bedrifter, utvikler teorier, og den har relevans. Du finner hvilke områder forskerne våre er eksperter på i ekspertlisten.

BIs vitenskapelige produksjon er registrert i den nasjonale databasen Cristin (Current Research Information System In Norway).

Vitenskapelige publikasjoner fra Institutt for markedsføring