Forskning

Institutt for Regnskap, revisjon og foretaks­økonomi

Institutt for regnskap, revisjon og foretaksøkonomi bidrar til forskningsbasert undervisning og kunnskapsutvikling innen regnskap, revisjon, økonomistyring, bedriftsøkonomisk analyse og logistikk på alle nivåer.

Vitenskapelige publikasjoner fra Institutt for regnskap, revisjon og foretaksøkonomi.

BIs publikasjoner er registrert i den nasjonale databasen Cristin (Current Research Information System In Norway).

Her finner du en oversikt over artikler, bøker og kapitler publisert av ansatte ved Institutt for regnskap, revisjon og foretaksøknomi fra og med 2011:

Søk på instituttets vitenskapelige publikasjoner i Cristin.