Forskning

Institutt for Regnskap, revisjon og foretaks­økonomi

Institutt for regnskap, revisjon og foretaksøkonomi bidrar til forskningsbasert undervisning og kunnskapsutvikling innen regnskap, revisjon, økonomistyring, bedriftsøkonomisk analyse og logistikk på alle nivåer.

Instituttet har en stor kursportefølje på Bachelor, Master og Executive nivå. Instituttet har ansvaret for Master i regnskap og revisjonMajor in Logistics, Operations and Supply Chain ManagementMajor i Accounting and Business Control og Bachelor i Retail Management.

Instituttet leverer følgende Executive Master of Management program: