Forskning

Institutt for retts­vitenskap og styring

Institutt for rettsvitenskap og styring har et av Norges største akademiske fagmiljøer innen forretningsjus og også et sterkt fagmiljø innen bedriftenes samfunnsansvar, bank og forsikring, politisk økonomi og klimastrategi.

Våre studenter får tilgang til den nyeste forskningen og fagutviklingen innenfor disse fagområdene. Vi har en målsetning om å levere førsteklasses forskningsbasert undervisning formidlet på en læringseffektiv måte i alle våre programmer.

Instituttleder, Førsteamanuensis

Monica Viken

Institutt for rettsvitenskap og styring

Kontakt

Anne C. Thestrup
Administrasjonssjef

E-post: anne.c.thestrup@bi.no

Handelshøyskolen BI
Nydalsveien 37
0484 Oslo

Sentralbord: 46 41 00 00

Forskning og formidling

Forskningen omfatter blant annt stiftelser, selskapsrett, skatte- og avgiftsrett, regnskapsrett, immaterialrett, bank- og verdipapirrett, europeisk politikk, energipolitikk og klimastrategier.

Instituttet arrangerer hvert år en rekke forskningsseminarer innenfor blant annet selskapsrett, eiendomsmegling, stiftelsesforskning og klimastrategier. Instituttets forskning presenteres på vitenskapelige konferanser og forskningsseminarer.

Til «Åpent Forum» med Gudmund Hernes inviteres ledende samfunnsaktører til samtaler om ledelseserfaringer. Gjester i Åpent Forum har vært Jonas Gahr Støre, Kåre Willoch, Gro Harlem Brundtland, Jens Ulltveit-Moe, Sylvia Brustad, Harald Norvik og Jørgen Randers.

Undervisning

Instituttets mål er å bidra med akademiske studieprogrammer av høy kvalitet på alle nivåer. Instituttet har en stor kursportefølje med ansvar for bachelor i økonomi og forretningsjus, bachelor i eiendomsmegling og bachelor i regnskap og revisjon (sammen med Institutt for regnskap, revisjon og foretaksøkonomi). Undervisning innen bank og forsikring, shipping og politisk økonomi hører også under instituttet.

På Master-nivå samarbeider vi med Institutt for regnskap, revisjon og foretaksøkonomi om masterstudiet i regnskap og revisjon og om «major» i «Business Law, Tax and Accounting» på siviløkonomstudiet

På Executive-nivå har instituttet ansvar for Master of Management-programmene Personal- og arbeidsjus og Grønn vekst. Videre har instituttet ansvaret for Skattemasteren og er sterkt involvert i Forsvarsmasteren og Skolemasteren, som er spesialiserte 15 studiepoeng-programmer på Executive. Instituttet bidrar også med kurs om energipolitikk og shipping på Executive MBA.

 • 15. November 2017 - Dagens Næringsliv

  Ikke i strid med god forvaltningsskikk

  Ut fra finansministerens uttalelser har departementet ikke lagt noe utidig press på SSB-sjefen. Dette skriver professor Geir Woxholth, UiO, og professor Morten Kinander, Handelshøyskolen BI, i denne…

 • 9. November 2017 - Utdanningsnytt.no

  Tjenestepensjon-omveltning nærmer seg: Venter bare på regjeringen

  Den offentlige tjenestepensjonen slik vi kjenner den i dag, er snart historie. Det er bred enighet blant arbeidstakerorganisasjoner, arbeidsgiverne og regjeringen om at den nå må endres, kanskje…

 • 6. November 2017 - Dagbladet

  Arven kan fortsatt gi deg skattesmell

  Det går ofte litt tid fra man arver en bolig til man selger den, gjerne måneder og år. I det boligmarkedet vi ser nå flere steder i landet, med fallende priser, kan man oppleve at boligen faller i…

 • 2. November 2017 - Kapital

  Nye muligheter for næringslivet

  Storbanken ABN Amro gir gunstigere lån til selskaper som praktiserer gjenbruk, Nike benytter plast fra havet i sine joggesko - og når alpinesset Aksel Lund Svindal i vinter lanserer sin egen…

Studier og kurs

Finn studiet som passer for deg

Aktiviteter

Kalender

Hva skjer på Institutt for rettsvitenskap og styring?

Tilknyttede forskningssentre