Forskning

Institutt for retts­vitenskap og styring

Institutt for rettsvitenskap og styring har et av Norges største akademiske fagmiljøer innen forretningsjus og økonomisk historie, og også sterke fagmiljø innen bedriftenes samfunnsansvar, bank og forsikring, politisk økonomi og klimastrategi.

Våre studenter får tilgang til den nyeste forskningen og fagutviklingen innenfor disse fagområdene. Vi har en målsetning om å levere førsteklasses forskningsbasert undervisning formidlet på en læringseffektiv måte i alle våre programmer.

Instituttleder, Førsteamanuensis

Monica Viken

Institutt for rettsvitenskap og styring

Kontakt

Anne C. Thestrup
Administrasjonssjef

E-post: anne.c.thestrup@bi.no

Handelshøyskolen BI
Nydalsveien 37
0484 Oslo

Sentralbord: 46 41 00 00

Forskning og formidling

Forskningen omfatter blant annt stiftelser, selskaps- og bedriftshistorier, selskapsrett, skatte- og avgiftsrett, regnskapsrett, immaterialrett, bank- og verdipapirrett, europeisk politikk, energipolitikk og klimastrategier.

Instituttet arrangerer hvert år en rekke forskningsseminarer innenfor blant annet selskapsrett, eiendomsmegling, stiftelsesforskning og klimastrategier. Instituttets forskning presenteres på vitenskapelige konferanser og forskningsseminarer.

Til «Åpent Forum» med Gudmund Hernes inviteres ledende samfunnsaktører til samtaler om ledelseserfaringer. Gjester i Åpent Forum har vært Jonas Gahr Støre, Kåre Willoch, Gro Harlem Brundtland, Jens Ulltveit-Moe, Sylvia Brustad, Harald Norvik, Jørgen Randers, Sigve Brekke, Thorleif Enger, Kristin Skogen Lund og Åse Kleveland.

Undervisning

Instituttets mål er å bidra med akademiske studieprogrammer av høy kvalitet på alle nivåer. Instituttet har en stor kursportefølje med ansvar for bachelor i økonomi og forretningsjus, bachelor i eiendomsmegling og bachelor i regnskap og revisjon (sammen med Institutt for regnskap, revisjon og foretaksøkonomi). Undervisning innen økonomisk historie, samfunnsansvar, energi, bank og forsikring, shipping og politisk økonomi hører også under instituttet. Instituttet er ansvarlig for BIs største obligatoriske kurs på bachelor, "Bedriften".

På Master-nivå samarbeider vi med Institutt for regnskap, revisjon og foretaksøkonomi om masterstudiet i regnskap og revisjon og om «major» i «Business Law, Tax and Accounting» på siviløkonomstudiet

På Executive-nivå har instituttet ansvar for Master of Management-programmene Personal- og arbeidsjus og Grønn vekst. Videre har instituttet ansvaret for Skattemasteren og er sterkt involvert i Forsvarsmasteren og Skolemasteren, som er spesialiserte 15 studiepoeng-programmer på Executive. Instituttet bidrar også med kurs om energipolitikk og shipping på Executive MBA.

 • Fredag 16. Mars 2018 - Morgenbladet

  Stortinget er ingen bjørn, skriver Gudmund Hernes.

  En bjørn er en bjørn - og hadde samme navn i steinalderen. Stortinget fortsetter vi å kalle det samme, selv om institusjonen er blitt en helt annen enn da den ble etablert. Extra-info: Gudmund…

 • Onsdag 14. Mars 2018 - tv2.no

  EU-krangel skaper norsk kraftstorm

  Uenigheten står om Norge skal slutte seg til ACER som er EUs energibyrå som jobber for samordning av det europeiske kraftmarkedet. Professor Atle Midttun ved Handelshøyskolen BI peker på Norges…

 • Tirsdag 13. Mars 2018 - Stavanger Aftenblad

  Ingen styremedlemmer i offentlige aksjeselskap dømt siste tjue år

  Politikere med styreverv i offentlige aksjeselskap trenger ikke frykte at styreansvaret får rettslige konsekvenser. Ikke én gang de siste 20 årene har politikere vært nødt til å svare for seg i en…

 • Mandag 12. Mars 2018 - Firda Tidend

  Hydro avviser forureining i Brasil

  Hydro har hamna i hardt vêr på grunn av utslepp frå anlegget Alunorte i Brasil. Først søndag vedgjekk Hydro utsleppa, men avviser at det har ført til forureining. Reaksjonane dei har fått frå…

Studier og kurs

Finn studiet som passer for deg

Aktiviteter

Kalender

Hva skjer på Institutt for rettsvitenskap og styring?

Tilknyttede forskningssentre