Forskning

Institutt for retts­vitenskap og styring

Institutt for rettsvitenskap og styring har et av Norges største akademiske fagmiljøer innen forretningsjus og økonomisk historie, og også sterke fagmiljø innen bedriftenes samfunnsansvar, bank og forsikring, politisk økonomi og klimastrategi.

 • Høyskolelektor II

  Gunnar Aardal

  Institutt for rettsvitenskap og styring
 • Høyskolelektor

  Inger Julie Aasland

  Institutt for rettsvitenskap og styring
 • Professor

  Harald Benestad Anderssen

  Institutt for rettsvitenskap og styring
 • Høyskolelektor

  Kiran Aziz

  Institutt for rettsvitenskap og styring
 • Førsteamanuensis

  Kari Birkeland

  Institutt for rettsvitenskap og styring
 • Førstelektor

  Cathrine Bjune

  Institutt for rettsvitenskap og styring
 • Førsteamanuensis II

  Isabel Mota Borges

  Institutt for rettsvitenskap og styring
 • Professor

  Tore Bråthen

  Institutt for rettsvitenskap og styring
 • Førsteamanuensis

  Gina Bråthen

  Institutt for rettsvitenskap og styring
 • Førsteamanuensis

  Sverre August Christensen

  Institutt for rettsvitenskap og styring
 • Professor

  Caroline Dale Ditlev-Simonsen

  Institutt for rettsvitenskap og styring
 • Høyskolelektor

  Ina Due-Tønnessen

  Institutt for rettsvitenskap og styring
 • Førsteamanuensis

  Irina Eidsvold-Tøien

  Institutt for rettsvitenskap og styring
 • Førsteamanuensis

  Espen Ekberg

  Institutt for rettsvitenskap og styring
 • Professor emeritus

  Kjell Arnold Eliassen

  Institutt for rettsvitenskap og styring
 • Høyskolelektor

  Ingvild Schiøll Ericson

  Institutt for rettsvitenskap og styring
 • Forsker 1

  Harald Espeli

  Institutt for rettsvitenskap og styring
 • Førstelektor

  Thorunn Falkanger

  Institutt for rettsvitenskap og styring
 • Førstelektor

  Paul Henning Fjeldheim

  Institutt for rettsvitenskap og styring
 • Professor II

  Jan Fougner

  Institutt for rettsvitenskap og styring
 • Førsteamanuensis

  Eileen Fugelsnes

  Institutt for rettsvitenskap og styring
 • Førsteamanuensis

  Eivind Furuseth

  Institutt for rettsvitenskap og styring
 • Stipendiat

  Anna Føllesdal

  Institutt for rettsvitenskap og styring
 • Professor II

  Ole Gjems-Onstad

  Institutt for rettsvitenskap og styring
 • Høyskolelektor

  Ole Tellef Grundekjøn

  Institutt for rettsvitenskap og styring
 • Høyskolelektor

  Anette Grønnerød-Hemmingby

  Institutt for rettsvitenskap og styring
 • Høyskolelektor

  Rune Jarle Hansen

  Institutt for rettsvitenskap og styring
 • Høyskolelektor II

  Ellen Haugestad

  Institutt for rettsvitenskap og styring
 • Professor II

  Gudmund Hernes

  Institutt for rettsvitenskap og styring
 • Høyskolelektor

  Dag Jørgen Hveem

  Institutt for rettsvitenskap og styring
 • Professor emeritus

  Rolf Høyer

  Institutt for rettsvitenskap og styring
 • Professor

  Morten Kinander

  Institutt for rettsvitenskap og styring
 • Professor emeritus

  Sverre Richard Knutsen

  Institutt for rettsvitenskap og styring
 • Høyskolelektor

  Roy Kristen Kristensen

  Institutt for rettsvitenskap og styring
 • Professor II

  Einar Lie

  Institutt for rettsvitenskap og styring
 • Høyskolelektor

  Morten Lund

  Institutt for rettsvitenskap og styring
 • Stipendiat

  Tine Petersen Malonæs

  Institutt for rettsvitenskap og styring
 • Professor

  Atle Midttun

  Institutt for rettsvitenskap og styring
 • Førsteamanuensis

  Anders Mikelsen

  Institutt for rettsvitenskap og styring
 • Stipendiat

  Hanne Winger Minde

  Institutt for rettsvitenskap og styring
 • Høyskolelektor

  Stine Winger Minde

  Institutt for rettsvitenskap og styring
 • Førsteamanuensis II

  Milos Novovic

  Institutt for rettsvitenskap og styring
 • Forsker 2

  Pål Nygaard

  Institutt for rettsvitenskap og styring
 • Vitenskapelig assistent

  Knut Myrum Næss

  Institutt for rettsvitenskap og styring
 • Førsteamanuensis

  Atle Andreassen Raa

  Institutt for rettsvitenskap og styring
 • Professor emeritus

  Jørgen Randers

  Institutt for rettsvitenskap og styring
 • Professor

  Hans Robert Schwencke

  Institutt for rettsvitenskap og styring
 • Professor

  Nick Sitter

  Institutt for rettsvitenskap og styring
 • Førsteamanuensis

  Marit Sjøvaag

  Institutt for rettsvitenskap og styring
 • Førsteamanuensis

  Alexander Næss Skjønberg

  Institutt for rettsvitenskap og styring
 • Professor

  Knut Sogner

  Institutt for rettsvitenskap og styring
 • Høyskolelektor

  Frode Solberg

  Institutt for rettsvitenskap og styring
 • Konsulent

  Marie-Louise Steigum

  Institutt for rettsvitenskap og styring
 • Førsteamanuensis

  Per Espen Stoknes

  Institutt for rettsvitenskap og styring
 • Administrasjonssjef

  Anne-Christine Thestrup

  Institutt for rettsvitenskap og styring
 • Professor emeritus

  Lars Thue

  Institutt for rettsvitenskap og styring
 • Professor II

  Jon-Martin Trondalen

  Institutt for rettsvitenskap og styring
 • Førsteamanuensis

  Inge Unneberg

  Institutt for rettsvitenskap og styring
 • Instituttleder

  Monica Viken

  Institutt for rettsvitenskap og styring