Forskning

Institutt for retts­vitenskap og styring

Institutt for rettsvitenskap og styring har et av Norges største akademiske fagmiljøer innen forretningsjus og økonomisk historie, og også sterke fagmiljø innen bedriftenes samfunnsansvar, bank og forsikring, politisk økonomi og klimastrategi.

  • mandag 10. september 2018 - Mynewsdesk.com Ny bok i forretningsjus

    Innføring i forretningsjus er en digital fagbok som inneholder tekster, ulike typer oppgaver, videoer og lyd. Boken er tilgjengelig på alle flater og er skrevet av Stine Winger Minde, høyskolelektor, og Monica Viken, førsteamanuensis, begge ved Institutt for rettsvitenskap og styring, BI. Boken er utgitt på Gyldendal.

  • mandag 3. september 2018 - Regjeringen.no I gang med arbeid om etikkinformasjon

    Et nyoppnevnt ekspertutvalg skal vurdere om næringslivet bør få en plikt til å informere om sitt arbeid med å sikre anstendige arbeidsforhold i egne leverandørkjeder. Formålet med en etikkinformasjonsplikt er å gi forbrukere og organisasjoner informasjon om etiske aspekter ved vareproduksjon, slik at de kan ta mer informerte kjøpsvalg. Utvalget har et todelt mandat. Dersom utvalget konkluderer med at en etikkinformasjonsplikt ikke bør innføres skal rapporten ferdigstilles innen 1. juni 2019. Dersom utvalget finner at en informasjonsplikt bør innføres og går videre med utredning, skal rapporten ferdigstilles senest 1. desember 2019. Professor Caroline Ditlev-Simonsen, Institutt for rettsvitenskap, Handelshøyskolen BI, er medlem i utvalget.

  • mandag 4. juni 2018 - regjeringen.no Professor Caroline Ditlev-Simonsen medlem i nytt informasjonsetikkutvalg

    Et nytt utvalg oppnevnt av Regjeringen, skal vurdere om næringsdrivende skal pålegges en informasjonsplikt knyttet til samfunnsansvar og oppfølging av leverandørkjeder. Utvalget skal vurdere om en etikkinformasjonsplikt kan bidra til å øke næringsdrivendes innsats for å sikre grunnleggende rettigheter og anstendige arbeidsvilkår for arbeidere i leverandørkjedene. Professor Caroline Ditlev-Simonsen, Institutt for rettsvitenskap og styring, er oppnevt som medlem i regjeringens nye etikkinformasjonsutvalg.