Forskning

Institutt for retts­vitenskap og styring

Institutt for rettsvitenskap og styring har et av Norges største akademiske fagmiljøer innen forretningsjus og økonomisk historie, og også sterke fagmiljø innen bedriftenes samfunnsansvar, bank og forsikring, politisk økonomi og klimastrategi.

Instituttets forskningsprosjekter med ekstern finansiering er registrert i den nasjonale databasen Cristin.

Forskningsprosjekter ved Institutt for rettsvitenskap

 • Lønnsomt samfunnsansvar innen handel og service

  Vitenskapelig sammendrag

  I dette prosjektet ønsker vi å se nærmere på hvorfor noen bedrifters miljø- og sosiale produkter og tiltak har vært vellykket (at kunder har kjøpt disse) og hvorfor noen har mislykkes (ikke har solgt), samt hva som er nødvendig for at slike miljø- og sosiale gode produkter faktisk skal selge – altså være et konkurransefortrinn.

  Vi vil se nærmere på et utvalg bedrifters erfaringer med samfunnsansvarlig produkter, med fokus på følgende tema;

  1. Bakgrunnen for disse samfunnsansvars initiativene (hvem og hvordan startet de, inkludert økonomisk argumentasjon og økonomiske mål)
  2. Hvordan kom initiativene i gang (ansvarsfordeling, strategi)
  3. Hva var resultatet (forventninger i forhold til resultat i forhold til de økonomiske konsekvensene av beslutningene målt i regnskapsmessig resultateffekt – så langt som mulig på kort og lang sikt
  4. Anbefalinger til andre (hva var bra, hva kunne vært bedre)

  Prosjektet er finansiert av Rådet for utdanning og kompetanseutvikling innen handels- og servicenæringen