Forskning

Institutt for samfunns­økonomi

Institutt for samfunnsøkonomi bidrar til forskningsbasert undervisning og kunnskapsutvikling i samfunnsøkonomiske disipliner og i metode på alle nivåer.

Institutt for samfunnsøkonomi arbeider med temaer knyttet til arbeidsmarkedsøkonomi, internasjonal makroøkonomi, næringsøkonomi og konkurransepolitikk, penge- og finanspolitikk, miljø- og energiøkonomi, matematikk, statistikk og økonometri.

Instituttets medarbeidere publiserer sin forskning i anerkjente internasjonale vitenskapelig tidskrifter og er medlem av vitenskapelige redaksjonsråd. De utfører jevnlig utredningsoppdrag for foretak og organisasjoner i offentlig og privat sektor og bidrar til debatt om økonomiske temaer.

Instituttets forskningsvirksomhet er presentert på den engelske hjemmesiden.

Instituttleder, Professor

Espen Rasmus Moen

Institutt for samfunnsøkonomi

Kontakt

Administrasjonssjef
Kari-Mette Sætersdal

E-post: kari-mette.satersdal@bi.no
Administrasjon: 97 65 94 83

Handelshøyskolen BI
Nydalsveien 37
0484 Oslo

Sentralbord: 46 41 00 00

 • 21. April 2017 - Finansavisen

  Ber Norges Bank om å lene seg mer fremover

  Norges Bank lener seg mot vinden, men ikke nok, mener professor Hilde Bjørnland ved Handelshøyskolen BI.

 • 31. Mars 2017 - Energi og klima

  Fysisk klimarisiko: Dårlig forberedt, godt forsikret?

  Klimastiftelsens ekspertpanel om fysisk risiko knyttet til klimaendringer: Hvor godt forberedt er det norske samfunnet?

 • 31. Mars 2017 - Ukeavisen Ledelse

  2710 flere statsansatte med de blå-blå

  Regjeringen skryter av at antall ansatte i direktoratene og departementene har økt med kun 1,4 prosent mellom 2013 og 2016. Men er det noe å skryte av? Absolutt ikke, mener professor.

 • 30. Mars 2017 - Aftenposten

  Skaper oljepenger krig?

  Hvert år dør omkring 50.000 mennesker i væpnede konflikter og borgerkriger. Mange av konfliktene finner sted i oljerike land.

Studier og kurs

Doktorgradsprogrammet i Samfunnsøkonomi

Konferansetider

Når kan du treffe oss?

Tilknyttede forskningssentre