Forskning

Institutt for samfunns­økonomi

Institutt for samfunnsøkonomi bidrar til forskningsbasert undervisning og kunnskapsutvikling i samfunnsøkonomiske disipliner og i metode på alle nivåer.

Institutt for samfunnsøkonomi arbeider med temaer knyttet til arbeidsmarkedsøkonomi, internasjonal makroøkonomi, næringsøkonomi og konkurransepolitikk, penge- og finanspolitikk, miljø- og energiøkonomi, matematikk, statistikk og økonometri.

Instituttets medarbeidere publiserer sin forskning i anerkjente internasjonale vitenskapelig tidskrifter og er medlem av vitenskapelige redaksjonsråd. De utfører jevnlig utredningsoppdrag for foretak og organisasjoner i offentlig og privat sektor og bidrar til debatt om økonomiske temaer.

Instituttets forskningsvirksomhet er presentert på den engelske hjemmesiden.

Instituttleder, Professor

Espen Rasmus Moen

Institutt for samfunnsøkonomi

Kontakt

Administrasjonssjef
Kari-Mette Sætersdal

E-post: kari-mette.satersdal@bi.no
Administrasjon: 97 65 94 83

Handelshøyskolen BI
Nydalsveien 37
0484 Oslo

Sentralbord: 46 41 00 00

 • 15. Mars 2017 -

  Jokeren i rentekabalen

  Boligbyggingen kan bli avgjørende for hvor mye du må betale på boliglånet ditt fremover. DNs rentepanel er uenige om renten skal opp eller ned.

 • 15. Mars 2017 -

  Legitimerer ikkje støtta til jordbruket

  Mangeårig landbrukskritikar Ivar Gaasland, som har tatt doktorgrad på det han kalla «ineffektiv norsk landbrukspolitikk», seier samfunnsrekneskapen til Nortura ikkje får han til å endre syn.

 • 10. Mars 2017 - Driva

  Bompenger

  En ny rapport ser på samfunnsøkonomiske virkninger av lengre innkrevingsperiode for bompenger.

 • 5. Mars 2017 - Aftenposten

  Partiet kan få større makt i kinesiske bedrifter

  Generalsekretær Xi Jinping vil at alle tre funksjonene – styreformann, daglig leder og partisekretær – samles i én og samme person.

Studier og kurs

Doktorgradsprogrammet i Samfunnsøkonomi

Konferansetider

Når kan du treffe oss?

Tilknyttede forskningssentre