Forskning

Institutt for samfunns­økonomi

Institutt for samfunnsøkonomi bidrar til forskningsbasert undervisning og kunnskapsutvikling i samfunnsøkonomiske disipliner og i metode på alle nivåer.

Institutt for samfunnsøkonomi arbeider med temaer knyttet til arbeidsmarkedsøkonomi, internasjonal makroøkonomi, næringsøkonomi og konkurransepolitikk, penge- og finanspolitikk, miljø- og energiøkonomi, matematikk, statistikk og økonometri.

Instituttets medarbeidere publiserer sin forskning i anerkjente internasjonale vitenskapelig tidskrifter og er medlem av vitenskapelige redaksjonsråd. De utfører jevnlig utredningsoppdrag for foretak og organisasjoner i offentlig og privat sektor og bidrar til debatt om økonomiske temaer.

Instituttets forskningsvirksomhet er presentert på den engelske hjemmesiden.

Instituttleder, Professor

Espen Rasmus Moen

Institutt for samfunnsøkonomi

Kontakt

Administrasjonssjef
Kari-Mette Sætersdal

E-post: kari-mette.satersdal@bi.no
Administrasjon: 97 65 94 83

Handelshøyskolen BI
Nydalsveien 37
0484 Oslo

Sentralbord: 46 41 00 00

 • 15. November 2017 - Aftenposten

  Xi Jinping er kommet for å bli

  Mao Zedong satte kineserne fri og Deng Xiaoping lyktes med å mette dem. Xi Jinpings oppgave er å gi Kina tilbake sin rettmessige plass som verdens sentrum.

 • 10. November 2017 - Dagens Næringsliv

  Er SSB spydspissen?

  Her fra Stanford synes det klart at skattebetalerne bør kreve at forskere i SSB tidvis publiserer forskningen sin internasjonalt. Forsvarerne av staus quo i SSB avslører selv hvorfor.

 • 10. November 2017 - Dagens Næringsliv

  Misvisende diskusjon om metodene til Statistisk Sentralbyrå

  Gårsdagens meningsinnlegg av Ebba Boye fra Rethinking Economics Norge i DN om SSB baserer seg på feil. Det hevder Hilde C. Bjørnland, professor ved Handelshøyskolen BI

 • 28. Oktober 2017 - Finansavisen

  Matsen advarer mot for selvstendig styre

  Offisielt tar ikke Norges Bank stilling til om Oljefondet bør skilles ut eller ikke. Visesentralbanksjef Egil Matsen peker likevel på farene ved utskilling. Under høringsrunden kom nøyaktig de samme…

Studier og kurs

Doktorgradsprogrammet i Samfunnsøkonomi

Konferansetider

Når kan du treffe oss?

Tilknyttede forskningssentre