Forskning

Institutt for samfunns­økonomi

Institutt for samfunnsøkonomi bidrar til forskningsbasert undervisning og kunnskapsutvikling i samfunnsøkonomiske disipliner og i metode på alle nivåer.

Institutt for samfunnsøkonomi arbeider med temaer knyttet til arbeidsmarkedsøkonomi, internasjonal makroøkonomi, næringsøkonomi og konkurransepolitikk, penge- og finanspolitikk, miljø- og energiøkonomi, matematikk, statistikk og økonometri.

Instituttets medarbeidere publiserer sin forskning i anerkjente internasjonale vitenskapelig tidskrifter og er medlem av vitenskapelige redaksjonsråd. De utfører jevnlig utredningsoppdrag for foretak og organisasjoner i offentlig og privat sektor og bidrar til debatt om økonomiske temaer.

Instituttets forskningsvirksomhet er presentert på den engelske hjemmesiden.

Instituttleder, Professor

Espen Rasmus Moen

Institutt for samfunnsøkonomi

Kontakt

Administrasjonssjef
Kari-Mette Sætersdal

E-post: kari-mette.satersdal@bi.no
Administrasjon: 97 65 94 83

Handelshøyskolen BI
Nydalsveien 37
0484 Oslo

Sentralbord: 46 41 00 00

 • 23. Mai 2017 - NTBinfo

  Opp eller ned i norsk økonomi?

  Nå kan beslutningstagere og andre få mye tidligere informasjon om konjunkturutviklingen i norsk økonomi, sier professor Hilde C. Bjørnland ved Handelshøyskolen BI. Retriever og Centre for Applied…

 • 3. Mai 2017 - Dagens Næringsliv

  Bestillingene fosser inn med svak krone

  Professor Bjørnland ved Handelshøyskolen BI anbefaler å holde renten uendret, men også hun understreker at hensynet til boligpriser og gjeld må veie tyngst i vurderingene fremover.

 • 29. April 2017 - Dagens Næringsliv

  Oljepenger forsvinner til paradis

  Vi har faktisk fått titte på bankkontoer i skatteparadiser. Der finner vi rundt 15 prosent av oljeinntektene fra oljestater med svak demokratisk kontroll. Jørgen Juel Andersen, førsteamanuensis,…

 • 21. April 2017 - Finansavisen

  Ber Norges Bank om å lene seg mer fremover

  Norges Bank lener seg mot vinden, men ikke nok, mener professor Hilde Bjørnland ved Handelshøyskolen BI.

Studier og kurs

Doktorgradsprogrammet i Samfunnsøkonomi

Konferansetider

Når kan du treffe oss?

Tilknyttede forskningssentre