-

Vitenskapelig publisering ved Institutt for innovasjon og økonomisk organisering.

BIs vitenskapelige produksjon er registrert i den nasjonale databasen Cristin (Current Research Information System In Norway).

Vitenskapelige publikasjoner fra Institutt for innovasjon og økonomisk organisering 
fom 2009.