Forskning

Institutt for retts­vitenskap og styring

Institutt for rettsvitenskap og styring har et av Norges største akademiske fagmiljøer innen forretningsjus, skatterett, arbeidsrett, eiendomsmegling og økonomisk historie, samt et sterkt fagmiljø innen bedriftenes samfunnsansvar, klimastrategier og politisk økonomi.

 • mandag 16. september 2019 - Eiendomsmegleren Paul Henning Fjeldheim er første dosent i eiendomsmeglingsfag i Norge

  Paul Henning Fjeldheim ble den 18.juni 2019 gitt opprykk til dosent i eiendomsmeglingsfag.Dette er første gang noen gis opprykk til dosent innen fagområdet eiendomsmegling i Norge.

 • onsdag 14. november 2018 - Regjeringen.no Utredning om forskjeller mellom finans- og skatteregnskapet

  Finansdepartementet har gitt professor Hans Robert Schwencke, Handelshøyskolen BI, i oppdrag å utarbeide en juridisk forstudie om forskjeller mellom finans- og skatteregnskapet.

 • tirsdag 13. november 2018 - Regjeringen.no Modell- og metodeutvalg for kunstnerundersøkelser etablert

  I forbindelse med Kulturdepartementets arbeid med kunstnermeldingen etableres et eksternt utvalg som skal gi råd om innrettingen av fremtidige undersøkelser av kunstneres arbeids- og levekår. Utvalgets medlemmer består bl.a. av leder, professor Sigrid Røyseng, Institutt for kommunikasjon og kultur, Handelshøyskolen BI og II'er ved Norges Musikkhøgskole og førsteamanuensis Irina Eidsvold-Tøien, Institutt for rettsvitenskap og styring, Handelshøyskolen BI.

 • mandag 10. september 2018 - Mynewsdesk.com Ny bok i forretningsjus

  Innføring i forretningsjus er en digital fagbok som inneholder tekster, ulike typer oppgaver, videoer og lyd. Boken er tilgjengelig på alle flater og er skrevet av Stine Winger Minde, høyskolelektor, og Monica Viken, førsteamanuensis, begge ved Institutt for rettsvitenskap og styring, BI. Boken er utgitt på Gyldendal.

 • mandag 3. september 2018 - Regjeringen.no I gang med arbeid om etikkinformasjon

  Et nyoppnevnt ekspertutvalg skal vurdere om næringslivet bør få en plikt til å informere om sitt arbeid med å sikre anstendige arbeidsforhold i egne leverandørkjeder. Formålet med en etikkinformasjonsplikt er å gi forbrukere og organisasjoner informasjon om etiske aspekter ved vareproduksjon, slik at de kan ta mer informerte kjøpsvalg. Utvalget har et todelt mandat. Dersom utvalget konkluderer med at en etikkinformasjonsplikt ikke bør innføres skal rapporten ferdigstilles innen 1. juni 2019. Dersom utvalget finner at en informasjonsplikt bør innføres og går videre med utredning, skal rapporten ferdigstilles senest 1. desember 2019. Professor Caroline Ditlev-Simonsen, Institutt for rettsvitenskap, Handelshøyskolen BI, er medlem i utvalget.

 • mandag 4. juni 2018 - regjeringen.no Professor Caroline Ditlev-Simonsen medlem i nytt informasjonsetikkutvalg

  Et nytt utvalg oppnevnt av Regjeringen, skal vurdere om næringsdrivende skal pålegges en informasjonsplikt knyttet til samfunnsansvar og oppfølging av leverandørkjeder. Utvalget skal vurdere om en etikkinformasjonsplikt kan bidra til å øke næringsdrivendes innsats for å sikre grunnleggende rettigheter og anstendige arbeidsvilkår for arbeidere i leverandørkjedene. Professor Caroline Ditlev-Simonsen, Institutt for rettsvitenskap og styring, er oppnevt som medlem i regjeringens nye etikkinformasjonsutvalg.