Forskningssenter

Senter for byggenæringen

BI Senter for byggenæringen er et forskningssenter som utvikler forskningsbasert kunnskap om den norske bygg-, anlegg-og eiendomsnæringen (BAE). Senteret er et kontaktpunkt mellom BI og BAE-næringen.

Tidligere arrangementer

2019

  • 20. august: Digital transformasjon i BAE.
  • 27. mars: Samhandling og relasjonell koordinering.

 

2018

  • 24. september: Vi ønsker velkommen til Klima 2050 temasamling om beslutningsprosesser knyttet til klimatilpasning, og nærmere bestemt overvannshåndtering i urbane strøk.
  • 21. mars: BIs Senter for byggenæringen gjennomførte sluttseminar for forskningsprosjektet Samhandling og prosessledelse: En studie av Bagn-Bjørgo prosjektet


2017

  • 17. oktober: Ettermiddagsseminar med presentasjon av masteroppgaver på BI om BVP og samhandling/relasjonell koordinering.
  • 30. august: LC-NO feiret 10 år!
  • 14. juni: Frokostseminar om resultater fra postdoktor-prosjekt om samhandling i samferdselsprosjekter. Anna Swärd (BI) og Jan Eirik Henning (Vegdirektoratet).