LC-NO nettverket

Lean Construction Norge

LC-NO er et medlemsbasert nettverk for alle som er interessert i prosjektbasert prosjektering og produksjon basert på en Lean tilnærming. Dette gjelder spesielt innen bygg og anlegg, men også annen prosjektbasert virksomhet.

BI-NO-ikon-some-linkedin_65.png
Følg oss på LinkedIn

 • Mandag 16. November 2020 -

  Webinarer i regi Prosjekt Norge

  Prosjekt Norge arrangerer flere åpne webinarer, som vil være interessante for LC-NO medlemmer, og har også et Kunnskapsarena-konsept for ulike temaer, som er mulig å prøve ut.

 • Tirsdag 20. Oktober 2020 -

  AVLYST! LC-NO seminar 2. desember om Target Value Design/Delivery

  LC-NO har i samarbeid med Nye Veier gleden av å invitere til et seminar i Trondheim om Target Value Design/Delivery, der vi får høre om erfaringer fra E6 Ulsberg-Vindåsliene.

 • Tirsdag 8. September 2020 -

  LCI Congress 2020, 19-23 Oktorber

  Lean Construction Institute (LCI) arrangerer sin årlige konferanse digitalt i år, med tittelen: The ABC's of Lean: Transformation through actions, best practices and coaching.

 • Fredag 29. Mai 2020 -

  LC-NO årsmøte og nye styremedlemmer

  Årsmøtet for nettverket ble gjennomført digitalt via Teams den 29. mai med 15 deltakere. Sakene ble gjennomgått og godkjent, og vi hadde en god diskusjon om veien videre for nettverket. Nettverket…

Hva er LC-NO?

LC-NO er en arena for å utveksle erfaringer og utvikle kunnskap om bruk av Lean Construction og assosierte konsepter, slik som Last Planner, Takt, BIM og VDC.

Medlemmer får delta på interessante arrangementer, der aktuelle temaer presenteres og diskuteres ut fra praktiske og teoretiske perspektiver. Medlemmer får gjennom dette muligheten til å bli orientert om siste nytt, både ute i næringen og på forskningsfronten, og være med på utviklingen av bedre prosesser og dermed bedre bygg og anlegg.

For mer informasjon om medlemskap og priser, se egen boks under eller ta kontakt med sekretariatet på BI:

 

Kontakt