Lean Construction Norge

Arrangementer og kurs

LC-NO arrangerer fagdager, seminarer og bedrifts- og prosjektbesøk, både i egen regi og i samarbeid med andre. Vi informerer også om andre eksterne arrangementer og kurs, som er relevante for LC-NO.

Arrangementer 2021

28. mai 2021, kl. 9-11. LC-NO arrangerer årsmøte med etterfølgende seminar med presentasjon av relevante studentoppgaver. Kontaktpersoner hos de respektive medlemmene får en egen møteinnkalling. Øvrige interesserte hos medlemsvirksomhetene bes kontakte sekretariatet ved Øivind Eriksen-Vik for registrering. 

20. mai 2021. LC-NO arrangerer webinar om digital Lean-planlegging av byggearbeider. Se lenke HER for mer informasjon og mulighet til påmelding. 

Informasjon om arrangementer blir lagt ut fortløpende.

Tidligere LC-NO arrangementer

 • 29. april 2021. I samarbeid med Construction City Cluster arrangerte LC-NO en digital Construction Coffee om Gode Relasjoner. 
 • 12. februar 2021. I samarbeid med Team Veidekke på Ulven arrangerte LC-NO webinar om taktplanlegging. Seminaret samlet 150 deltakere. 
 • 24. juni 2020. Vi arrangerte LC-NOs første Zoom-møte med over 100 påmeldte, der det til enhver tid var over 70 tilstede! Tydelig at temaet fenget: Prosjektstyring i Koronatider: Fra samlokalisering til digital samhandling. Presentasjonene finner dere under:

Peder Bogsti og Marius Myklebust, Skanska

Magnus Jacobsen, Betonmast

Leif Rathe, Norconsult

Kjersti Skjelle-Paulsen, Statsbygg

Rune Vandsli, Vixel

Håkon Fyhn og Lars Andersen, NTNU

 • Årsmøte 2020
  Årsmøtet for nettverket ble også gjennomført digitalt via Teams den 29. mai med 15 deltakere. Sakene ble gjennomgått og godkjent, og vi hadde en god diskusjon om veien videre for nettverket. Nettverket vil fortsatt fokusere på å arrangere interessante seminarer, men ønsker å få engasjert medlemmene i større grad. Det oppmuntres til å bruke LinkedIn siden vår til å formidle interessante saker - Lean Construction Norge (LCNO). Det var også valg av nye styremedlemmer, og LC-NO fikk nytt styre, som nå består av følgende:

Fredrik Svalestuen, Veidekke, gjenvalgt som styreleder
Leif Rathe, Norconsult, gjenvalgt
Karin Wasskog, Bravida Norge, gjenvalgt
Roar Fosse, Statsbygg
Øyvind Kjøllesdal, AF
Lars Abrahamsen, Sykehusbygg (ikke på valg)
Bo Terje Kalsaas, UiA (ikke på valg)
Øivind Eriksen-Vik, Fagskolen i Oslo og Akershus (ikke på valg)
Kristoffer Magerøy, Skanska (ikke på valg)

Vi fikk også et skifte i valgkomitéen, der Tobias Saltveit fra Marstrand tar over for Alexander Strand fra T2 prosjekt. Sigmund Aslesen, Veidekke fortsetter.

Seminaret samlet nærmere 40 deltakere, og vi fikk bl a høre om Nye Veiers motivasjon og ambisjoner når det gjelder integrert samhandling og IPL. Vi fikk også en løypemelding fra Tønsbergsykehuset, og status på forskningsprosjektet KSS (Kontraktstyring og spesialistbasert samhandling). Presentasjoner blir lagt ut fortløpende.

Lena E. Bygballe, BI: IPD: en litteraturstudie

Bjørn Varegg, Tønsbergprosjektet: Løypemelding

Bo Terje Kalsaas, UiA: Funn fra studie på Tønsbergprosjektet

Johan Arnt Vatnan, Nye Veier

Arild Mathisen, Nye Veier

Karl Oscar Sandvik, Nye Veier

Lars Andersen, NTNU Samfunnsforskning: Funn fra KSS prosjektet

 • 22. august, LC-NO inviterte i samarbeid med Norconsult til seminar om lønnsomhet og effektivisering av prosjekterering. Se program HER.

Vi fikk høre mange spennende innlegg om parameterisering på OSL av Nordic Architects og av Norconsult i Bispevika, bruk av innsynsmodell og arbeidsmetodikk på E39 av AF og innføring av VDC i Norconsult. Det ble også gjennomført en World Café, der deltakerne diskuterte temaene:

Gruppearbeid - bilder og resultater

På årsmøtet møtte 15 medlemmer opp. Her ble årsberetningen for 2018, regnskap for 2018 og budsjett for 2019 lagt fram av styret og godkjent. Det ble også foreslått noen endringer i vedtektene, og styret fikk mandat til å gå igjennom og gjøre nødvendige endringer. Deretter ble forslag til nytt styre lagt fram og godkjent. Nytt styremedlem ble Øivind Eriksen-Vik fra Fagskolen Oslo Akershus. Han tar over for Ingvald Grindheim. Se oversikt over nytt styre HER. Protokollen fra årsmøtet blir lagt ut i løpet av kort tid.

Etter årsmøtet, ble det arrangert seminar der vi fikk presentert fersk kunnskap fra fem flinke masterstudenter fra årets kull - Lashand Nadarajah ved UiA om BVA, Sanne Holm ved BI om prestasjonsmåling i LC og LP, Matthias Helgi Gardarsson ved NTNU om Taktplanlegging, Mathilde Belsvik ved NTNU om målinger i VDC og til slutt Marte Schia ved NTNU om bruk av AI i byggenæringen. Det ble gode diskusjoner rundt oppgavene, og seminaret ble avsluttet med innspill på hvordan næringen og LC-NO nettverket kan forvalte denne verdifulle muligheten for kunnskapsutvikling, som masteroppgaver representerer.

 • 11. april: LC-NO inviterte i samarbeid med NTNU til seminar i Trondheim med Dr. Glenn Ballard, som snakkes om utviklingen av LPS, hva som jobbes med nå, og koblingen mot Taktplanlegging. I tillegg fikk vi høre Thomas K. Berg, formann fra Veidekke på prosjektet NærByen fortelle om Taktplanlegging på dette prosjektet. Etter innleggene, jobbet deltakerne i grupper med ulike problemstillinger knyttet til dagens tema. Presentasjoner fra seminaret legges ut fortløpende.
 • 28. mars: LC-NO arrangerte i samarbeid med AF og Team Bispevika til seminar om hvordan å få økt produktivitet i komplekse byggeprosjekter ved hjelp av LEAN og innovasjonsledelse. Vi fikk høre hvordan de jobber i Bispevika, og hvordan de hvordan de bruker lean, samhandling og innovasjonsledelse til å oppnå ambisjonene i prosjektet om 20-40% merverdi og å endre samhandlingsmønstrene i byggebransjen. For mer informasjon om prosjektet, kontakt Tobias Saltveit i AF.
 • 5. februar. LC-NO arrangerte seminar om akkordbasert lønn, produktivitet og lean construction. Vi fikk mange spennende innlegg, blant annet fra BNL og Fellesforbundet, som fortalte om forarbeidet de nå gjør for å revitalisere akkorden. Vi fikk også høre Veidekke Trondheim fortelle om sine erfaringer, før Anders Dysvik fra BI presenterte hva forskningen sier om motivasjon og hvilken rolle penger spiller. Innlederne stilte til paneldebatt, og vi fikk en god diskusjon som belyste både utfordringene og mulighetene ved dette lønnssystemet. Presentasjonene finnes under:

LC-NO velkommen og innledning ved Fredrik Svalestuen og Bo-Terje Kalsaas

En modernisering og revitalisering av akkordlønnssystemet ved Eirik Gjelsvik, BNL/Backe

En modernisering og revitalisering av akkordlønnssystemet ved Per Skau, Fellesforbundet

Hva er erfaringen med akkordbasert lønn? ved Odd Andre Olsen og Knut Inge Opheim

Hva er effektive former for motivasjon og hvilken rolle spiller penger for disse? ved Anders Dysvik, BI

LC-NO arrangementer 2018

 • 18. desember. Veidekke seminar om kvalitetssystemer basert på forskningsprosjektet Quality and learning in construction production (QLCP) seminar.

Veidekke arrangerte seminar om fremtidens kvalitetssystem basert på forskningsprosjektet Quality and Learning in Construction Production.

 • 6. desember. LC-NO seminar om systematisk ferdigstillelse.

LC-NO arrangerte seminar om lean systematisk ferdigstillelse hos Bravida i Trondheim, 6. desember. Over 20 personer fra nettverket deltok. De fikk høre Ingvald Grindheim fra Lean Konsept Management og Harald Hasfjord fra Sykehusbygg fortelle om sine erfaringer med systematisk ferdigstillelse. I tillegg presenterte Gjermund Tomasgard Virtual House, og Jan Alexander Langlo fra NTNU fortalte om den nye kunnskapsarenaen Ferdig! Etter innleggene, jobbet deltakerne med problemstillingen i World Café, der ulike aktørers bidrag til systematisk ferdigstillelse ble belyst og diskutert.

Ingvald Grindheim: Lean Construction og Systematisk Ferdigstillelse

Gjermund Tomasgard: Virtual House

Harald Hasfjord: Systematisk Ferdigstillelse - Hva kan byggherren bidra med?

Jan Alexander Langlo: Ferdig! En kunnskapsarena for systematisk ferdigstillelse. 

World Café

Oppsummering: Byggherre, Entreprenør, Rådgiver/arkitekt og Ulike faser

 • 31. mai. Årsmøte og seminar om industrialisering.

LC-NO arrangerte årsmøte og seminar om industrialisering, 31. mai. Vi fikk presentasjoner av Lars Abrahamsen fra Sykehusbygg, som gikk igjennom industrialiseringskonseptet og hvilken rolle byggherrene spiller, Odd Arve Fuglem fra Skanska, som fortalte om hvilke barrierer han ser for å ta industrialiseringskonseptet videre og hvorfor industrialisering er interessant, og til slutt Anna Swärd fra BI, som presenterte en studie av relasjonell koordinering og samhandlingskvalitet. Presentasjonene ble videre brukt som utgangspunkt for gruppearbeid og diskusjon om hvordan industrialisering kan gjøres til et gangbart forretningskonsept i den norske BAE-næringen. Presentasjoner blir lagt ut fortløpende.

Lars Abrahamsen - Industrialiserte byggemetoder

Odd Arve Fuglem - Barrierer for industrialisering

Anna Swärd - Relasjonell koordinering og samhandlingskvalitet 

 

19. mars.  LC-NO seminar om lean i Bispevika

19. mars arrangerte LC-NO i samarbeid med AF Gruppen og Norconsult et seminar om lean prosjektering og prosjektutvikling i Bispevika, Oslo. Presentasjoner kan fås ved henvendelse til sekretariatet.

 

Eksterne arrangementer

 •  International Group of Lean Construction Conference (IGLC) 2019 arrangeres 1-7 juli i Dublin. Se lenke HER for mer informasjon.
 • Solstrandkonferansen arrangeres for tiende gang 31. januar til 1. februar 2019 på Solstrand utenfor Bergen. Temaet er lean og VDC i byggebransjen. Se lenke HER for mer informasjon og muligheter for påmelding.

Eksterne kurs