Lean Construction Norge

Seminarer 2016

8. desember 2016. LC-NO seminar i Bergen: Erfaringer fra KHiB

Medlemmer som er interesserte i presentasjonene fra seminaret, kan henvende seg til sekretariatet: leanconstruction@bi.no.

 

20. oktober 2016. LC-NO seminar i Tønsberg: Tønsbergprosjektets lean-prosesser

 

1. september 2016. Seminar om samhandling og prosjektbesøk hos Veidekke på Moholt 50/50

 

 8. juni 2016. Nettverksmøte og prosjektbesøk hos Skanska i Tiedemannsbyen.

 

14. april 2016. LC-NO Årsmøte & Lean IPD seminar