Lean Construction Norge

Seminarer 2017

  • 12. desember: Sluttseminar INPRO

For fire år siden startet forsknings- og utviklingsprosjektet «INPRO - Integrert metodikk for prosjekteringsledelse». Veidekke som prosjektleder har samarbeidet med industripartneren Cowi, Nymo og Ulstein Group, samt forskningsmiljøer ved NTNU og UiA. Resultatene fra prosjektet ble presentert på sluttseminar 12. desember.

For forespørsler om sluttrapport og presentasjoner, kontakt prosjektleder Hege Dammerud: hege.dammerud@veidekke.no

  • 30. november: Taktplanlegging - presentasjon v/Klas Berghede, Boldt og presentasjoner v/Veidekke.
  • 24. oktober: Prosjekthverdagen i Norges første IPD prosjekt - Tønsbergprosjektet.

Presentasjonene fra de to seminarene kan fås ved henvendelse til sekretariatet.

  • 30. august: LC-NO 10-års jubileum og boklansering. Presentasjoner finner du her:

 

  • 14. juni 2017. Seminar om VDC hos Skanska med:

Presentasjonene fra seminaret kan lastes ned her.

 

  • 19. april 2017. LC-NO seminar om Lean Construction, bransjesamarbeid og bransjeutvikling.

Presentasjonene kan lastes ned via lenkene under:

Laila Windju og Anja Kildal Gabrielsen fra HF om bransjesamarbeid

Steinar Krogstad fra Fellesforbundet om bransjeutviklingen

Øivind Eriksen-Vik fra Fagskolen om utdanning av framtidens ledere

Tobias Saltveit fra AF med refleksjon over bransjeutviklingen

 

  • 16. februar 2017. LC-NO seminar om Lean Construction og digitalisering.

Medlemmer som er interesserte i presentasjonene fra seminaret, kan henvende seg til sekretariatet: leanconstruction@bi.no