LC-NO seminar om TVD 2. desember 2020

Arrangementet er dessverre avlyst!

LC-NO har gleden av å invitere til seminar 2. desember 2020 i Trondheim om Target Value Design/Delivery (TVD). Konsept og praksis. E6 Ulsberg-Vindåsliene.

I dette seminaret setter vi søkelys på E6 prosjektet Ulsberg-Vindåsliene (25 km). Prosjektet er fremdeles i en innledende integrert samhandlingsfase selv om noen innledende anleggsarbeider startet opp allerede i september i år. Det pågår samtidig prosjektering og bygging i en lang midtsone samtidig som traseen reguleres over flere km i nord og sør for å slippe å bygge to lange tunneler. Det legges opp til at samhandlingsfasen skal lede til en utførelsesfase som totalentreprise med målpris og åpen bok. Kundeverdien og samfunnsnytten ivaretas av en rekke prosjektmål, hvor miljøaspektet er sentralt. Entreprenørene, rådgiverne og byggherren forteller om TVD-konseptet og sine erfaringer og utfordringer knyttet til det å drive TVD-prosessene. Nye Veier sammen med Peab og Cowi gjennomfører parallelt et IPL-prosjekt (integrert prosjektleveranse) for E6 Kvål-Melhus hvor det er benyttet samhandlingsmetodikk som også har inngått som grunnlag for E6 Ulsberg-Vindåsliene. Det blir rikelig med tid til spørsmål og diskusjon. 

Praktisk info

 • Tid:onsdag 2. desember 2020 10.00 - 15.00
 • Sted:Foreløpig: Nye Veier Sluppenveien 17, Trondheim
 • Pris:Gratis for alle medlemmer av LC-NO. Vi har plass til 40, så først til mølla.
 • Påmeldingsfrist:30. november kl 12.00
 • Kontakt:Lena Bygballe (lena.bygballe@bi.no)

Program 

 • Hva Nye Veier ønsker å oppnå med hvordan prosjektet er rigget. Kontrakt og TVD. v/Prosjektsjef NV
 • Prosjekteringsprosessen. Opplegg og erfaringer v/Rambøll
 • Hvordan løses oppgaven med anvendelse av TVD og tilgrensende prosesser. Erfaringer og utfordringer sett fra de utførendes og byggherrens side (Integrert organisasjon). v/ NV, FCC Construccíon, Johs. J. Syltern, Rambøll
 • Lunsj
 • Gruppearbeid: Spørsmål og råd til prosjektet
 • Diskusjon og panel 

 

Pga de nye tiltakene har vi besluttet å avlyse arrangementet. Vi håper på gjennomføring på nyåret.