LC-NO seminar 1. november om IPD/IPL som gjennomføringsmodell

Hva innebærer Integrated Project Delivery og Integrert Prosjektleveranse?

LC-NO inviterer til seminar i samarbeid med Nye Veier om IPD og Integrert Prosjektleveranse, 1. november i Trondheim.

Hva innebærer Integrert Prosjektleveranse - er det løsningen på alle våre problemer? 

IPD/IPL er en prosjektgjennomføringsmodell, som har til hensikt å integrere aktører, prosesser og systemer i et prosjekt. Denne typen gjennomføringsmodell er relativt ny i Norge, men vi har noen erfaringer fra Tønsbergsykehuset, og Nye Veier tar nå i bruk IPL på noen av sine veiprosjekter. På seminaret får vi høre erfaringer og refleksjoner fra en rekke aktører, både i praksis og fra forskningen. Vi skal også i god LC-NO ånd ha en åpen diskusjon om hva denne modellen betyr, og hvilke effekter den har/kan ha, utfordringer den innebærer og hva som faktisk skal til for å lykkes.

Praktisk info

 • Tid:fredag 1. november 2019 10.00 - 15.30
 • Sted:Sluppenveien 17 Trondheim
 • Pris:Gratis og åpent for alle medlemmer etter først til mølla prinsippet
 • Påmeldingsfrist:Seminaret er fulltegnet
 • Kontakt:Lena Bygballe (lena.bygballe@bi.no)

Agenda:

 • Velkommen v/Nye Veier og LC-NO
 • IPD/IPL - Et forskningsprogram v/NTNU, UiA og BI
 • Erfaringer fra praksis:
  • Hvorfor og hvordan tar vi i bruk IPL i Nye Veier? v/Karl Oscar Sandvik og Johan Arnt Vatnan
  • Løypemelding fra Tønsbergprosjektet - Hvor står vi, og hva har vi erfart? v/Bjørn Varegg  
 • Erfaringer fra forskningen:
  • I hvilken grad endrer IPD samspillet på byggeplass? Funn fra Tønsbergprosjektet v/Bo-Terje Kalsaas og Una Nwajej, UiA
  • Status KSS: kontraktstyring og spesialistbasert samhandling. Hvordan realisere idealene om samhandling i IPD/IPL kontrakter? Kontraktstyring versus transformativ ledelse v/Lars Andersen NTNU Samfunnsforskning
 • Diskusjon og paneldebatt:  Hva er likhetene og forskjellene mellom bygg og anlegg når det gjelder gjennomføringsmodeller? Innledning ved Trond Bølviken, Veidekke.