Lean Construction Norge

Medlemmer og medlemskap

LC-NO er for alle som ønsker en møteplass for utveksling av erfaringer og kunnskap omkring Lean Construction, spesielt innen bygg og anlegg, og som ønsker å oppnå konkurransemessige fordeler gjennom en aktiv deltakelse i et forskningsbasert nettverk.

Vi ønsker å knytte til oss

  • Virksomheter som enten har eller ønsker å prøve ut planleggings- og produksjonsprinsipper basert på Lean Construction-tilnærmingen
  • FoU-institusjoner
  • Rådgivere/konsulenter
  • Bransjeorganisasjoner

Medlemsfordeler

  • Invitasjon til medlemsmøter
  • Deltakelse i utviklingsgrupper
  • Informasjon via web-tjeneste og e-post

I tillegg kan medlemmer delta på konferanser i regi av i European Group of Lean Construction og International Group of Lean Construction. (Egne påmeldingskostnader gjelder for disse).

Hva koster medlemskap?

Det betales en årskontingent før 1.mars. Ved innmeldelse på andre tidspunkter gis forholdsmessige fradrag. Medlemskapet varer til oppsigelse blir innmeldt.

Virksomhet, Organisasjon 10.000 NOK (eks. mva)
Forsknings- og utdanningsinstitusjon 3.000 NOK (eks. mva)
Personlig medlemskap 1.000 NOK (eks. mva)
Student Gratis. Institusjon og studieretning oppgis, og kopi av studentkort sendes per E-post eller brev.

Meld inn

Medlemmer (virksomheter)

I tillegg er en rekke privatpersoner medlemmer.