LC-NO nettverket

Lean Construction Norge

LC-NO er et medlemsbasert nettverk for alle som er interessert i prosjektbasert prosjektering og produksjon basert på en Lean tilnærming. Dette gjelder spesielt innen bygg og anlegg, men også annen prosjektbasert virksomhet.

2021

  • torsdag 20. mai 2021 - 28. mai. Seminar om Best Value Procurement

   Prosjekt Norge arrangerer i samarbeid med LC-NO et populærvitenskapelig forskningformidlingsseminar om Best Value Procurement.

   Les mer

   For mer info og mulighet til påmelding, se lenke til Prosjekt Norge sine sider HER.

  • mandag 10. mai 2021 - 28. mai LC-NO Årsmøte 2021

   LC-NO avholder digitalt årsmøte den 28. mai fra 9-10 med etterfølgende seminar fra 10-11 med presentasjon av tre interessante studentoppgaver.

   Les mer

   Alle medlemmer er velkomne på årsmøtet, men det er kun 1 stemme per medlem. En egen invitasjon blir sendt til kontaktpersoner hos de respektive medlemmene. Øvrige interesserte hos virksomhetsmedlemmene bes kontakte oeiv-eri@online.no for registrering. 

  • mandag 10. mai 2021 - Nye LC-NO medlemmer

   LC-NO har fått to nye medlemmer: Forsvarsbygg og E2Psystems AS.

  • torsdag 8. april 2021 - 9-10 juni. European Lean Construction Conference

   The European Lean Construction Conference arrangeres 9-10 juni.

   Les mer

   For mer informasjon og mulighet til påmelding, se lenke HER

   LC-NO medlemmer får 10% rabatt ved å bruke koden: ELC10

  • onsdag 17. februar 2021 - Nytt LC-NO sekretariat

   LC-NO går nå tilbake til å bli egen forening med nytt sekretariat v/Øivind Eriksen-Vik. BI vil drifte denne hjemmesiden til ny hjemmeside er på plass.

  • fredag 15. januar 2021 - Samarbeid med Construction City Cluster

   LC-NO og Construction City Cluster har inngått samarbeidsavtale. Dette betyr at vi vil ha felles aktiviteter, slik som seminarer og søke å utnytte synergier mellom nettverkene. LC-NO vil også få anledning til å benytte Construction City, Ulvenveien, 82E som C/O adresse fremover, nå når sekretariatet flyttes fra BI til å bli en egen forening med selvstendig sekretariat.

  • mandag 4. januar 2021 - Webinarer i regi Prosjekt Norge

   Prosjekt Norge arrangerer flere åpne webinarer, som vil være interessante for LC-NO medlemmer, og har også et Kunnskapsarena-konsept for ulike temaer, som er mulig å prøve ut.

   Les mer

   Se lenke HER