LC-NO nettverket

Lean Construction Norge

LC-NO er et medlemsbasert nettverk for alle som er interessert i prosjektbasert prosjektering og produksjon basert på en Lean tilnærming. Dette gjelder spesielt innen bygg og anlegg, men også annen prosjektbasert virksomhet.

2020

 • fredag 25. september 2020 - 30.09.2020. Webinar om IPLUSS - Involverende Planlegging og Usikkerhetsstyring

  Prosjekt Norge arrangerer et webinar, den 30.09 om forskningsprosjektet IPLUSS, som ser på hvordan Involverende Planlegging kan integreres med Usikkerhetsstyring. Innledere er Olav Torp fra NTNU og Fredrik Svalestuen fra Veidekke.

  Les mer

  For mer informasjon og mulighet for påmelding, se HER

 • mandag 14. september 2020 - Høstens seminarer

  Vi planlegger tre seminarer i høst: VDC i praksis, taktplanlegging på Ulven, og TVD (target value design) på E6 Ulsberg-Vindåsliene. Mer informasjon om tidspunkter og mulighet for påmelding blir lagt ut fortløpende.

 • tirsdag 8. september 2020 - LCI Congress 2020, 19-23 Oktorber

  Lean Construction Institute (LCI) arrangerer sin årlige konferanse digitalt i år, med tittelen: The ABC's of Lean: Transformation through actions, best practices and coaching.

  Les mer

  Se lenke HER for mer informasjon og mulighet for påmelding.

 • fredag 26. juni 2020 - LC-NO seminar 24. juni om prosjektstyring i Koronatider

  LC-NOs første seminar på Zoom ble arrangert 24. juni med mange spennende innlegg om prosjektstyring i Koronatider.

  Les mer

  Vi arrangerte LC-NOs første Zoom-møte med over 100 påmeldte, der det til enhver tid var over 70 tilstede! Tydelig at temaet fenget: Prosjektstyring i Koronatider: Fra samlokalisering til digital samhandling. Presentasjonene blir lagt ut fortløpende HER.

 • fredag 29. mai 2020 - LC-NO årsmøte og nye styremedlemmer

  Årsmøtet for nettverket ble gjennomført digitalt via Teams den 29. mai med 15 deltakere. Sakene ble gjennomgått og godkjent, og vi hadde en god diskusjon om veien videre for nettverket. Nettverket vil fortsatt fokusere på å arrangere interessante seminarer, men ønsker å få engasjert medlemmene i større grad. Det oppmuntres til å bruke LinkedIn siden vår til å formidle interessante saker - Lean Construction Norge (LCNO).

  Les mer

  Sakene på agendaen ble gjennomgått og godkjent, og vi hadde en god diskusjon om veien videre for nettverket. Nettverket vil fortsatt fokusere på å arrangere interessante seminarer, men ønsker å få engasjert medlemmene i større grad. Det oppmuntres til å bruke LinkedIn siden vår til å formidle interessante saker - Lean Construction Norge (LCNO).

  Vi fikk også nye styremedlemmer og ny valgkomité.

2019

 • fredag 20. september 2019 - Byggelig.no - beste praksis fra Bygg21!

  Byggelig.no – enkel tilgang til beste praksis

  Les mer

  Bygg21 er opptatt av å dele og ta i bruk beste praksis. I snart fem år har mer enn 100 av næringens fremste representanter jobbet med å utarbeide råd og anbefalinger som vil føre til en mer lønnsom og bærekraftig byggenæring. Målet er å kutte kostnadene i byggebransjen med 20 prosent innen utgangen av 2020.

  Nå er rådene og tipsene tilgjengelige for alle!

  For å gjøre det så enkelt som mulig for deg å bruke dem i byggeprosessen du er en del av, har Bygg21 utviklet tjenesten Byggelig.no. Der kan du klikke deg inn på den fasen du er i nå, enten du jobber med reguleringsplan eller detaljprosjektering, og få beste praksis-tips for akkurat den fasen i byggeprosessen.

  Enklere tilgang til konkrete råd for beste praksis finnes ikke!

 • torsdag 19. september 2019 - Ny bok redigert av Walker and Rowlinson om IPD

  Derek Walker og Steve Rowlinson har i mange år forsket på gjennomføringsmodeller, og særlig gjort studier på bruken av allianser i infrastrukturprosjekter i Australia. I denne boka har de samarbeidet med en rekke kolleger internasjonalt, bl a Ole Jonny Klakegg og Bjørn Andersen ved NTNU.