Lean Construction Norge

Om LC-NO

LC-NO ble etablert i 2007. Formålet er å spre kunnskap om metoder inspirert av Lean Construction for å fremme verdiskaping i forsyningskjeden til bygg og anlegg og tilgrensende prosjektbasert produksjon. Metoder omfatter anskaffelser, kommersielle rammebetingelser, organisering, prosjektering, produksjon og tilhørende teknologi. Nettverket er for enkeltpersoner, offentlige og private virksomheter, organisasjoner og forsknings- og utdanningsinstitusjoner. LC-NO søker å samarbeide med andre aktører og nettverk. Blant annet er det inngått samarbeidsavtale med Construction City Cluster om felles aktiviteter.

Hva er Lean Construction?

Lean Construction (LC) er en ambisjon om å forstå og forbedre prosjektbasert planlegging i prosjektering og produksjon i bygg- og anleggsnæringen (BA).

LC ble drevet fram av spørsmålet: "What kind of Production is Construction?" Dette spørsmålet innebar å kombinere generell kunnskap om planlegging- og produksjonsprosesser (produksjonsteori) med en forståelse av de mer spesifikke kjennetegnene ved prosjektbasert planlegging og produksjon i sin alminnelighet og ved BA-næringen spesielt. I dette arbeidet ble "The last Planner System", (LPS), som er et planleggingssystem utviklet av Glenn Ballard ved Berkeley, et sentralt virkemiddel.

Etterhvert har LC også utviklet seg til å fokusere på prosjekteringsprosessen. I dag, fremstår derfor LC som et helhetlig rammeverk for å forstå prosjektbasert planlegging i prosjektering og produksjon, spesielt i bygg- og anlegg. Dette inkluderer organisasjonsmessige-, kommersielle- og teknologiske forhold såvel som teknologi.  

Mye av utviklingen innen LC har vært drevet fram av nettverket International Group of Lean Construction (IGLC). Nettverket har avleggere i mange land, deriblant i Norge gjennom Lean Construction Norge (LC-NO). 

 

 

Styret og sekretariat

LC-NO nettverket er etablert med årsmøtet som øverste myndighet. Et styre, satt sammen av personer fra forskjellige miljøer har sammen med sekretariatet for nettverket ansvaret for den daglige driften. Styret møtes 6-8 ganger årlig. Den brede sammensetningen i styret understreker betydningen av Lean Construction som et konsept for hele bygg- og anleggsnæringen.

LC-NO ble fra nyttår 2021 re-etablert som en forening og med uavhengig sekretariat. Øivind Eriksen-Vik har tatt over fra BI v/Lena Bygballe som sekretariatsleder. 

Styret består p.t. av følgende medlemmer:

Fredrik Svalestuden, Veidekke - styreleder

Fredrik er produksjon- og prosess sjef i Veidekke Anlegg.: "Jeg jobber for å utvikle planleggingsprosessen i byggebransjen, gjennom gode Lean verktøy og involvering av alle prosjektmedarbeidere. God planlegging på alle nivåer er kontinuerlig forbedring som gir arbeidsro og en sikker og effektiv produksjon."

Leif Rathe, Norconsult

Leif er senior prosjektleder i Norconsult, og har lang og bred erfaring i innføring av nye arbeidsformer og Lean prosjektgjennomføring. Han har et spesielt fokus på Lean Prosjektutvikling og Prosjekterings prosesser. Leif har også utviklet samarbeidsportal for Lean Prosjektgjennomføring – ISY Prosjekt.(PRO5), Han er sertifisert Lean Six Sigma Black Belt, og er foredragsholder i Lean, og prosessleder i Lean planlegging,

Roar Fosse, Statsbygg

Roar leder Prosjektsenteret i Statsbygg, en enhet som støtter prosjektene med en rekke fagfelt for god prosjektgjennomføring, inkludert lean og VDC. Roar sier seg selv: "Min interesse for Lean startet med produktivitetsforbedring på byggeplass, etterfulgt av fremdriftsplanlegging av produksjon og prosjektering. Jeg er også svært interessert i BIM og tror det finnes et enormt potensial i å integrere prosesstankesettet i Lean og digitalisering relatert til BIM, det har jeg jobbet med i noen år under fagbegrepet Virtual Design and Construction, som jeg mener er et utrolig godt rammeverk for å få til dette i praksis."

Bo Terje Kalsaas, Universitetet i Agder

Bo Terje er Dr.ing. og Professor ved Institutt for ingeniørvitenskap, Universitetet i Agder: "Jeg har arbeidet med Lean produksjon siden tidlig på 1990-tallet og med Lean Construction de siste 10 årene. I senere tid har interessen vært rettet mot involverende prosjekteringsprosesser og grensesnittet mellom prosjektering og produksjon. I 2017 var jeg redaktør og forfatter av flere kapitler i boken, «Lean Construction. Forstå og forbedre prosjektbasert produksjon»."

Lars Abrahamsen, Sykehusbygg

Lars er prosjektleder i Sykehusbygg HF, og sitter i Trondheim. Han sier følgende om sin interesser: "Min hovedinteresse er relasjonskontrakter og praksis for bedre integrasjon av hele leverandørkjeden i prosjektene."

Øyvind Kjøllesdal, AF Gruppen

Øyvind er forretningsutvikler for Innovasjon og Digital i AF Gruppen og har lang erfaring med implementering av BIM, digitale verktøy og lean-prosesser for en rekke organisasjoner, både på byggherre-, entreprenør-, rådgiver- og utviklersiden. Han brenner for smartere prosjektgjennomføring, der aktørenes felles målbilde, bruk av digitale verktøy og en bedre prosessflyt står sentralt. I AF Gruppen leder han arbeidet med utvikling av fremtidens digitale byggeplass, og har ansvar for å tilrettelegge for bedre prosjektgjennomføring understøttet av bl.a.  lean-metodikk, innovasjon og digitale verktøy.

Kristoffer Magerøy, Skanska

Kristoffer er prosjektleder og forretningsutvikler i Skanska Digital. Der jobber han med ulike forsknings- og utviklingsprosjekter rettet mot forretningsområdet Bygg og Skanska Norges tre fabrikker. «Min fartstid med Lean strekker seg tilbake til sivilingeniørstudiet i Industriell økonomi og teknologiledelse på NTNU. Etter endt studie, jobbet jeg fem år i SINTEF, der Lean utgjorde basiskondisjonen i utviklingen av norsk vareproduserende industri. Mye av tankegodset utviklet innen fabrikkproduksjon har overføringsverdi til byggeindustrien, noe jeg har nyttiggjort meg av etter at jeg begynte i Skanska, og som jeg håper kan bidra til å utvide perspektivet i arbeidet til Lean Construction Norge»

Karin Wasskog, Bravida Norge

Øivind Eriksen-Vik, Fagskolen Oslo

 

Valgkomité: Sigmund Aslesen (Veidekke) og Tobias Saltveit (Marstrand)

Interesse for å sitte i styret meldes valgkomiteen senest ved utgangen av mars gjeldende år.