Handelshøyskolen BI

Forskning som forandrer

BIs forskere bidrar med forskning på internasjonalt toppnivå. Ny kunnskap gir bedre beslutninger, smartere måter å gjøre ting på og opphav til nye produkter og tjenester.

"By being a research-based business school, we are well-positioned for contributing to the sustainability agenda through research that improves our understanding of the vital role corporations, business and economics play in finding sustainable solutions for the future."

Hilde C. Bjørnland

Prof. og Prorektor - Forskning og fagressurser

Forskningsadministrativ avdeling

BI sin sentral administrativ enhet for forskningsstøtte.

Ph.d.

Med en ph.d. fra BI vil du bli godt forberedt for en karriere på toppuniversiteter og forskningsinstitusjoner. Våre ph.d.-kandidater utvikles til forskere under veiledning av en internasjonal velrenommert faglig stab.

Forskningsetikk ved BI

Forskningsetikk dreier seg om etiske aspekter ved forskerrollen og utøvelsen av forskningsarbeid. Hos oss blir kunnskap om forskningsetikk tilført via kurs, seminarer og andre informasjonstiltak.

Doktoravhandlinger

Dissertation Series (ISSN 1502-2099) inkluderer alle avhandlinger levert til Handelshøyskolen BI siden doktorgradsprogrammet startet i 2000.