-
itslearning

La studentene lage egne tester

Aktivitet gir bedre læringsutbytte. Hvorfor ikke la studentene lage tester til hverandre? Å stille gode spørsmål krever dybdetilnærming til stoffet, og man blir tvunget til å sette seg inn i hva som er mest sentralt i pensum.

Slik gjør du:

  1. Opprett en egen mappe i kurset i itslearning for dette formålet og kall den f.eks. Studenttester
  2. Klikk på mappen du har opprettet og velg Tilganger 


  3. Klikk deretter på Velge hvem som skal kunne legge til nye elementer i mappen
  4. Markér hvilke deltakere som skal få lage tester, bruk aller øverste avhukningsboks for "Velg alle". Klikk så på Legg til-knappen
  5. Klikk Lagre.
  6. Studentene vil da få opp en Legg til-knapp i tilknytning til mappen: Via denne knappen velger de Legg til test med Test 2.0, slik dere også gjør når dere lager tester.

Du som lærer bør dele pensum opp i passende bolker/temaer som studentene kan velge blant. Det er en fordel om disse temaene/bolkene også knyttes til kursets læringsmål og eksamen, og fungerer som en rød tråd for kurset.

Gå tilbake til: