Læringssenteret

Å forstå god undervisning

Gjennom praktiske øvelser, kollegaveiledning, tilbakemelding og refleksjon får du i denne modulen utforske din egen rolle som underviser.

Modulen arrangeres som et praktisk seminar, på norsk eller engelsk avhengig av hvem som melder seg på. I små grupper møtes vi fire ganger.

  1. Vi blir kjent med hverandre og hjemmeoppgavene - 30 min.
  2. Vi snakker om det å undervise ved BI, hva er en god foreleser? Vi bruker mest tid på å øve i auditoriet og gi hverandre tilbakemelding - 4.5 timer.
  3. Vi møtes for å se på de videoene vi har laget og gi hverandre tilbakemelding - 1,5 timer.
  4. Vi møtes en siste gang i auditoriet for å ta i bruk tilbakemeldingene og det vi har lært - 2 timer.

For å få kurset godkjent som en modul må man delta på alle samlingsdager og få godkjent en avsluttende innleveringsoppgave. Modulen utgjør 25 timer av totalt 200 timer som gir pedagogisk basiskompetanse. 

Kurset gjennomføres i Nydalen, og datoer kommer når det blir åpnet for å være på campus igjen. 

 

Lenke til kursbeskrivelse (engelsk)