LearningLab

Forelesningen

Foreleser du hver tirsdag for 200 studenter? Hva tenker du om hva forelesningen er til for? Hvordan sørger du for at de 200 studentene får et ønsket utbytte av forelesningen?

Har du tenkt på at studentene ikke klarer å holde oppmerksomheten i 3 ganger 45 minutter? Hva gjør du med det? Studentene klarer å holde seg fokusert i 10-15 min (Bligh, 1972, gjengitt i (Biggs and Tang 2011)).

Deretter trenger de en kort pause, eller å variere innholdet med en aktivitet. For at studentene skal huske mest mulig av forelesningen, trenger de også å repetere det de har lært på slutten av timen.

Det er mange aktiviteter du som foreleser kan bruke i forelesningen for å holde studentene fokuserte, for å hjelpe dem med å reflektere over det de har lært, og for at notatene deres blir kan bli bedre.

Du kan for eksempel gi dem en pause etter 10 minutter, hvor de kan jobbe med notatene sine eller bytte notater med sidemannen. Du kan stille dem et flervalgsspørsmål. Du kan bruke summegrupper, enten hvor de diskuterer det dere har gjennomgått, eller hvor du ber dem bruke det de har lært til å diskutere en problemstilling du har definert.

Kanskje bruker du mange av disse aktivitetene fra før av, eller kanskje tenker du at du ikke har tid, fordi du har så mye du skal gå gjennom i timen. Både Gardner og Skodvin snakker om at dekningsdemonen (Skodvin 2006), det at man prøver å dekke hele pensum i forelesningen (Gardner 1993), hindrer læring.

Som foreleser må du velge hvilke deler av pensum studentene kan lese på egenhånd, og hva som skal læres på forelesning. Og det er ikke sånn at foreleser må forelese om pensum hele tiden for at studentene skal få utbytte av forelesning. Tvert i mot så viser forskning at de lærer mer av å lese selv (Biggs and Tang 2011). Bruk heller tiden på mer studentaktive læringsformer på et mindre utvalg av pensum, og gå bare gjennom det som er helt nødvendig.

Referanser

Biggs, J. and C. Tang (2011). Teaching for quality learning at university, McGraw-Hill International.         

Gardner, H. (1993). "Educating for Understanding." American School Board Journal 180(7): 20-24.              

Skodvin, A. (2006). "Mellom kateter og kaos." Forelesning i forskjellige varianter. I: Strømsø H, Lycke KH, Lauvås P, red. Når læring er det viktigste. Undervisning i høyere utdanning. Oslo: Cappelen Akademisk Forslag.