Læringssenteret

Hvordan planlegge en undervisningsøkt?

Det finnes en rekke verktøy for å planlegge undervisning, helt fra å planlegge et kurs fra starten av til å planlegge enkeltelementer i en undervisningsøkt.

Didaktisk relasjonsmodell (Bjørndal og Lieberg, 1978)
Dette er en modell til bruk for å planlegge et helt kurs, men kan også brukes for å planlegge en enkelt forelesning eller undervisningsøkt. Poenget med modellen er å synliggjøre ulike faktorer som man bør være klar over som foreleser. Hvem er studentene mine? Hvilke forkunnskaper har de? Hva er læringsmålene i faget? Hvordan skal studentene vurderes? Hva er de ytre rammene, for eksempel antall timer, utforming av rom og antall studenter? Hva er innholdet for kurset eller økta? Og hvilke arbeidsmåter eller verktøy kan jeg som foreleser velge mellom? Modellen er også tegnet som den er for å synliggjøre at disse faktorene påvirker hverandre. 

Samstemt undervisning (Biggs og Tang, 2007)

Dette er også en modell for å planlegge et helt kurs, og er spesielt nyttig i arbeid med å utarbeide kursbeskrivelsen. Hvordan henger læringsmål, vurderingsformer og læringsaktiviteter sammen? Får studentene vist at de har nådd læringsmålene på eksamen? Får studentene anledning til å trene på det de skal vise til eksamen i læringsaktivitetene?

Verktøy for å planlegge forelesning
En 45-minutters forelesning kan gjerne brytes opp i 10-15 minutters bolker, hvor visualisering, eksempler og dialog er metoder som kan brukes for å bryte opp og skape forståelse for studentene. 

MAKVIS er en huskeregel som kan brukes når man planlegger undervisning. 

  • M - Motivere studentene
  • A - Aktivisere studentene
  • K - Konkretisere teorier og modeller (gjerne forenkle)
  • V - Variasjon i undervisningsmetoder
  • I - Individualisere, det vil si prøve å treffe ulike typer studenter
  • S - Samarbeid som metode for å lære

Hvilke deler av pensum/innholdet skal jeg dekke i forelesningen?
Man trenger ikke dekke alle deler av pensum, studentene kan lese deler på egenhånd. Det er helt ok å stille spørsmål på eksamen som ikke har vært behandlet på forelesning. Bare husk å fortelle studentene hva du forventer at de skal lære selv. En grei huskeregel er å bruke tid på det som både er vanskelig og viktig i faget. Å ikke dekke hele pensum frigjør også mer tid til å la studentene jobbe med faget også på forelesning.  

Man kan også dekke noe av pensum gjennom å lage tematiske videoer, for eksempel på de vanskelige temaene/modellene i faget hvor studentene har nytte av å kunne se gjennomgangen flere ganger og å kunne pause underveis.