LearningLab

Veiledende mal for eksamensoppgaver

Trykk på teksten under for å komme til retningslinjer for oppgaveskriving på studentportalen.

Mer informasjon om formelle krav til eksamensoppgave og mal for oppgaveskriving finner du her.

 

Lenke direkte til besvarelsesmal finner du her.