Learninglab

Todaysmeet

TodaysMeet er ikke lenger tilgjengelig. Med TodaysMeet kan lærerne lage en «backchannel» som kan benyttes som et samarbeidsverktøy for å diskutere og dokumentere klasseromsinteraksjon.

TodaysMeet er ikke lenger tilgjengelig.

I TodaysMeet kan studenter komme med spørsmål og kommentarer uten å måtte snakke for hele klassen. Du må selv ta stilling til om du skal lese chatten underveis (for eksempel mens studentene gjør en oppgave) eller etter forelesningen.

Fordelen med TodaysMeet er at det krever ingen konto, verken for å opprette eller delta. For å finne rommet må du ha riktig URL (adresse), og den sletter seg selv etter ønsket tid. Den viser den kronologiske debatten som har foregått, og lar seg lett kopiere inn i et tekstbehandlingsdokument for dokumentasjon. Dette er et enkelt verktøy for klasseroms- og auditoriumsdiskusjon. Det er kun tillatt å skrive tekst i chatten. Bilder, videoer og lignende kan ikke legges ved.

Kom i gang
Gå til www.todaysmeet.com for å lage et nytt rom.

For å starte med TodaysMeet bare gi navn til rommet ditt og angi hvor lenge du vil rommet skal være åpnet. Rommet slettes etter endt tidsønske. Todaysmeet er gratis.

Ved å gi studentene internettadressen til det nye rommet kan alle gå inn her uten å logge seg på, og delta i samtale i klassen. Studentene skriver bare inn navnet sitt i Nickname-feltet, og kan så komme med spørsmål og kommentarer.

For å ta vare på dialogen kan du markere det du vil kopiere og taster CTRL+C. Dialogen kan da limes inn i et Word-dokument eller lignende. Det er viktig at studentene identifiserer seg med riktig navn. Du kan kopiere dialogen fra "Room Tools" – "Transcript".

Tenk nøye over hvor lenge du har rommet åpnet. Når det er slettet kan det IKKE gjenopprettes. Derfor er det viktig å huske å kopiere dialoger en ønsker å ta vare på. 

Gå tilbake til:

Faculty Helpdesk

LearningLab forside