Ny kunnskap

Forskning, erfaringer fra prosjekter, innovasjon og utviklingsarbeid. Alt dette er med å gi innsikt i hva som virker i undervisning og læring, både med og uten bruk av teknologi.

Digitale løsninger for bedre læring fra første dag

Dette er et forprosjekt under BIs satsing "First Year Experience" (FYE). Formålet er å utrede om det finnes gode digitale løsninger som kan få flere studenter til å lykkes med studiene.

Flipped classroom

Flipped classroom eller omvendt undervisning har vært testet ut på BI siden 2012. Et eksperiment i matematikk viser at eksamenskarakterene til studentene blir bedre med flipped classroom versus tradisjonell forelesning.

Nye undervisningsformer

Hvorfor tar faglige i bruk digitale verktøy i undervisning og vurdering? Vi har samlet noen historier på video hvor faglige forteller om sine refleksjoner rundt foreleserrollen i en digital samtid.

Økt studentlæring på nett

Hva skal til for at et digitalt system støtter studentenes læring også mellom forelesninger?

Blended learning

   Blended learning er en undervisningsform som kombinerer samlinger med digitale læringsaktiviteter på en gjennomtenkt måte. Fordelingen mellom samlinger og aktiviteter på nett kan variere fra en balanse mellom de to til en hovedvekt på...

Pilotprogram

72 prosjekter har blitt tildelt midler over en 3-års periode. Alle prosjektene har fått egen nettside med en kort beskrivelse av hva som har blitt gjort og hva som har blitt lært.

BI 2020

BI2020-arbeidet og rapporten danner bakteppet for det som skjer av systematisk innovasjon av undervisning og læringsstøtte på BI.

Del denne siden:

Til toppen