BI 2020

BI2020-arbeidet og rapporten danner bakteppet for det som skjer av systematisk innovasjon av undervisning og læringsstøtte på BI.

Arbeidet startet i 2012, og baserer seg på 8 spørsmål. Det munnet ut i en rapport som ble presentert for BIs styre i januar 2013. Rapporten inneholder tre scenarier for hvordan vi ser for oss markedet for høyere utdanning i 2020. Rapporten inneholder også en handlingsplan, hvor mye allerede er satt igang. Blant annet er pilotprogrammet et direkte resultat av BI2020. 
BI2020-konferanser

Tredje BI2020-konferanse arrangeres 15.november 2016, som en del av FuNKon16.

Scenarier

Hensikten med scenariene er å tjene som bakteppe for beslutninger som må tas og bidra til fruktbar refleksjon, nyskaping og engasjement. Forhåpentligvis berører fremtidsbildene de virkelig sentrale endringene som folder seg ut i våre...

Del denne siden:

Til toppen