Forskning

LearningLab

LearningLab er Handelshøyskolen BIs kompetansesenter for læring og bruk av IKT i undervisningen.

Prosjekter

Vi driver systematisk utprøving av nye undervisningsformer, vurderingsformer og digitale løsninger for å kunne finne ut hva som gir best læring for studentene. Nedenfor finner du noen av prosjektene LearningLab har gjennomført eller vært en del av, både i BI-regi og i sektoren forøvrig. 

BI2020

BI2020-arbeidet og rapporten danner bakteppet for mye av det som skjer av systematisk innovasjon av undervisning og læringsstøtte på BI. De tre scenariene som ble utarbeidet finnes her, i tillegg til rapporten.

Blended Learning Executive Bachelor

Tre konsepter er utarbeidet for kursleveranser på våre etter- og videreutdanningskurs: Rene nettkurs, samlingsbaserte kurs og blended learning-kurs, med sjekkliste for hvert konsept

Flipped classroom

Flipped classroom har vært testet ut på BI siden 2012. Det første prosjektet var støttet av Norgesuniversitetet. Flipped classroom har gitt gode resultater, og en modifisert versjon brukes av mange.

Pilotprogram

2013-2016 ble det gjennomført 72 piloter på BI i bruk av digitale verktøy i undervisning og vurdering. Erfaringene er samlet i enkeltrapporter og en samlet brosjyre.

Pågående prosjekter

Vi deltar i en rekke pågående prosjekter internt på BI, innen fagområdene Blended learning, digital eksamen, first year experience med mer.