Learninglab

Pågående prosjekter

Kontakt oss for å få vite mer om pågående prosjekter på BI som vi deltar i.

Bachelor Blended 

På BI jobber vi bl.a. med en restrukturering av undervisningen på våre 13 Bachelorstudier. I dette arbeidet står varierte læringsformer - Blended Learning -  sentralt.  I første omgang vil alle kjernekurs få egne kursteam der en kursdesigner/læringsdesigner vil spille en viktig rolle for å binde sammen og kvalitetssikre læringsmål, læringsaktiviteter og eksamensform levert i ulike modi (synkront og asynkront, digitalt og face-to-face). 

Digital eksamen

Systemet DigiEx brukes for å gjennomføre hele eksamensprosessen digitalt, fra å lage eksamensoppgaven til sensur og klagebegrunnelser. Alle summative vurderinger på BI er ennå ikke digitale, og prosjektet "Digital eksamen" jobber med å øke andelen digitale eksamener. 

Edtech

Hva slags digitale løsninger trenger vi framover for å støtte studentenes læring? 

First year experience

Forprosjektet "Digitale løsninger" leverte i begynnelsen av 2017 en rapport med forslag om hvordan man kan tenke helhetlig rundt digitale løsninger for å støtte førsteårsstudenten, og få flere til å lykkes med studiene. 

Gå tilbake til:

Prosjekter

LearningLab forside