Forskning

LearningLab

LearningLab er Handelshøyskolen BIs kompetansesenter for læring og bruk av IKT i undervisningen.

Kurs og opplæring i hvordan støtte studentenes læring

Det er egne utfordringer knyttet til det å undervise ved BI, som for eksempel at vi har større klasser enn de fleste. På et kurs kan det være opptil 4500 studenter! Vi har derfor utarbeidet en systematisk opplæringspakke, hvor du kan velge det du har behov for. Under finner du tilbud om kurs, mentoring og omvisning. 

Savner du noe eller ønsker å diskutere noe av dette, ta kontakt med oss. 

Undervisning av stipendiater

For stipendiater arrangerer vi seminarer hvor vi trener på det å undervise ved BI i små grupper i auditoriet.

Å undervise ved BI

Å undervise ved BI er annerledes enn å undervise ved andre høyskoler og universiteter. Som ny på BI får du derfor tilbud om opplæring selv om du har undervist tidligere.

Foundations of Teaching and Learning at BI

"Foundations of Teaching and Learning at BI" er BIs tilbud innen pedagogisk basiskompetanse.

Pedagogisk videreutvikling

Selv om du har undervist noen år, så kan du fremdeles få faglig oppdatering og tilbakemelding.