Forskning

LearningLab

LearningLab er Handelshøyskolen BIs kompetansesenter for læring og bruk av IKT i undervisningen.

Kurs og opplæring i hvordan støtte studentenes læring

Utdanningsfaglig kompetanse betyr at du har pedagogisk basiskompetanse, men at du også viderutvikler din pedagogiske kompetanse gjennom hele din akademiske karriere. Vi tilbyr pedagogisk støtte til nyansatte, enkeltmoduler som kan settes sammen til pedagogisk basiskompetanse, et helt kurs som gir pedagogisk basiskompetanse og påfyll gjennom hele karrieren. 

Savner du noe eller ønsker å diskutere noe av dette, ta kontakt med oss. 

Å undervise ved BI

Å undervise ved BI er annerledes enn å undervise ved andre høyskoler og universiteter. Som ny på BI får du derfor tilbud om opplæring selv om du har undervist tidligere.

Enkeltmoduler

Alle våre enkeltmoduler kan inngå i pedagogisk basiskompetanse. Foreløpig tilbyr vi en modul, "Å forstå god undervisning".

Foundations of Teaching and Learning at BI

"Foundations of Teaching and Learning at BI" er BIs tilbud innen pedagogisk basiskompetanse.

Pedagogisk videreutvikling

Selv om du har undervist noen år, så kan du fremdeles få faglig oppdatering og tilbakemelding. Dette er en del av pedagogisk kvalitetskultur på BI.