Forskning

LearningLab

LearningLab er Handelshøyskolen BIs kompetansesenter for læring og bruk av IKT i undervisningen. LearningLab bistår faglige og øvrige ansatte med pedagogisk utvikling, produksjon av digitale læringsressurser, samt opplæring og veiledning i programvarer knyttet til undervisning.

Kurs, opplæring, forskning og tips til hvordan støtte studentenes læring

Det er egne utfordringer knyttet til det å undervise ved BI, som for eksempel at vi har større klasser enn de fleste. På et kurs kan det være opptil 4500 studenter! Vi har derfor utarbeidet en systematisk opplæringspakke, hvor du kan velge det du har behov for. Under finner du tilbud om kurs, mentoring og omvisning, i tillegg til drypp fra forskningen som du kan bruke selv til å videreutvikle egen undervisning. 

Savner du noe eller ønsker å diskutere noe av dette, ta kontakt med oss. 

Kurs og opplæring

Både nye og erfarne forelesere, stipendiater, timeforelesere og andre ansatte ved BI kan få kurs og opplæring rettet mot foreleser- og underviserrollen. 

Undervisning av stipendiater

For stipendiater arrangerer vi seminarer hvor vi trener på det å undervise ved BI i små grupper i auditoriet.

Å undervise ved BI

Å undervise ved BI er annerledes enn å undervise ved andre høyskoler og universiteter. Som ny på BI får du derfor tilbud om opplæring selv om du har undervist tidligere.

Foundations of Teaching and Learning at BI

"Foundations of Teaching and Learning at BI" er BIs tilbud innen pedagogisk basiskompetanse.

Pedagogisk videreutvikling

Selv om du har undervist noen år, så kan du fremdeles få faglig oppdatering og tilbakemelding.

Case til undervisningen

Visste du at BI er medlem av The Case Centre, som tilbyr cases fra blant annet Harvard Business School, INSEAD og London Business School? Les mer her.

Under finner du andre tips til hvordan du kan løse ulike utfordringer i undervisningen.

 • Tilbakemelding til studentene

  Er det mulig å gi studentene mer tilbakemelding uten å bruke mye tid og ressurser? Det finnes muligheter.

  Les mer.

 • Engasjere studenter i store klasser

  Store klasser er en viktig del av BIs forretningsmodell. På bachelor har vi klasser opp mot 670 studenter i Finn Øien, men vi har også store klasser på basiskurs på Master of Science.

  Les mer.

 • Planlegg undervisningsøkt

  Det finnes en rekke verktøy for å planlegge undervisning, helt fra å planlegge et kurs fra starten av til å planlegge enkeltelementer i en undervisningsøkt.

  Les mer.

 • Undervise Executive-studenten

  Det er ikke store forskjeller mellom det å undervise voksne studenter og den tradisjonelle studenten, men noe er det greit å være klar over.

  Les mer.

Pedagogisk forskning viser

Her finner du en kjapp oversikt over pedagogisk forskning på ulike områder som læring, studenter, forelesningen og bruk av digitale verktøy. 

 • MOOC

  MOOC står for Massive Open Online Courses. Renommerte universiteter over hele verden tilbyr nå kvalitetskurs gratis på nett, levert av gode professorer. Hvem som helst kan delta og det gjør de!

  Les mer.

 • Blended learning

  Å bruke blended learning i et kurs vil si at bruken av nettaktiviteter og oppmøteaktiviteter er integrert med en pedagogisk hensikt, og at mellom 20 og 79 % av kurset er på nett (Arbaugh, Desai, Rau, & Sridhar, 2010).

  Les mer.

 • Flipped classroom

  En enkel definisjon på et flipped classroom er at det som vanligvis foregikk i klasserommet nå foregår utenfor, mens det som foregikk utenfor nå foregår i klasserommet.

  Les mer.

 • MAKVIS - planlegg undervisningen

  MAKVIS (tidligere MAKIS) eller KAMPVISE er to huskeregler for planlegging av undervisning, som visst nok stammer fra et svensk læreplanarbeid på 50-tallet, uten at det egentlig eksisterer noen god referanse (Brattenberg 2010).

  Les mer.

 • Forelesning

  Foreleser du hver tirsdag for 200 studenter? Hva tenker du om hva forelesningen er til for? Hvordan sørger du for at de 200 studentene får et ønsket utbytte av forelesningen?

  Les mer.

 • Hva kjennetegner god læring?

  En oppsummering av forskning gjort av Biggs og Tang (2011) viser at gode læringssituasjoner kjennetegnes av følgende syv aspekter.

  Les mer.

 • Hvem er studenten?

  Hvem er studentene dine? Har du studenter som er genuint interessert i faget, eller er de der for å få et vitnemål og en jobb? Og hva har det å si for deg som underviser?

  Les mer.

 • Samstemt undervisning

  Samstemt undervisning vil si å planlegge et kurs slik at læringsmål, vurdering (eksamen) og læringsaktiviteter jobber sammen.

  Les mer.