LearningLab

Å undervise Executive-studenten

Det er ikke store forskjeller mellom det å undervise voksne studenter og den tradisjonelle studenten, men noe er det greit å være klar over.

  • Voksne har stort sett mer relevant erfaring enn heltidsstudenten, men det finnes unntak i begge leire.
  • Erfaring kan slå begge veier i møte med ny kunnskap, enten som en knagg å henge ny kunnskap på, eller som et beskyttende skjold mot å lære noe nytt.
  • Voksne har behov for stor grad av fleksibilitet, heltidsstudenten har også behov for fleksibilitet, men muligens ikke i like stor grad.
  • Voksne er ofte vant til å være konge på arbeidsplassen og er utenfor komfortsona når de kommer tilbake til studiesituasjonen.
  • Voksne er oftere motivert for å lære ut fra interesse og kompetansebehov og velger fag ut fra det.
  • Voksenstudenten kan på samme måte som heltidsstudenten deles inn i ulike studenttyper, det er vanskelig å sette de i én bås.
  • Bruk gjerne mer caseundervisning og mindre forelesning.

Referanser

Andersen, E. og B. Schiano (2014). Teaching with cases. A practical guide. Harvard Business School Publishing.
Raaheim, A og K. Raaheim (2000). Læring hos voksne. Sigma.
Rønning, W. M. (2008). Tidsbruk og tidsstyring i fleksible studier - En utfordring for voksne studenter. Nordic Studies in Education.

Gå tilbake til:

Pedagogikk

LearningLab forside