LearningLab

Å undervise ved BI - for stipendiater

For stipendiater arrangerer vi seminarer hvor vi trener på det å undervise ved BI i små grupper i auditoriet.

Seminaret arrangeres på bestilling fra instituttene eller andre, både på norsk og engelsk. I små grupper møtes vi tre ganger.

  1. Vi blir kjent med hverandre og hjemmeoppgavene - 30 min.
  2. Vi snakker om det å undervise ved BI, hva er en god foreleser? Vi bruker mest tid på å øve i auditoriet og gi hverandre tilbakemelding - 5 timer.
  3. Vi møtes en siste gang for å se på de videoene vi har laget og gi hverandre tilbakemelding - 1,5 timer.

Gå tilbake til:

Pedagogikk

LearningLab forside