LearningLab

Hvem er studenten?

Hvem er studentene dine? Har du studenter som er genuint interessert i faget, eller er de der for å få et vitnemål og en jobb? Og hva har det å si for deg som underviser?

Ifølge SSB var det høsten 2012 registrert 261 000 studenter i høyere utdanning i Norge. Det å ta høyere utdanning har blitt mer og mer vanlig, både i Norge og i andre land. Dette har fått forskere, som blant annet (Biggs 1999) til å hevde at vi har en utfordring når det gjelder å nå alle studentene våre. Biggs (1999) mener at studentmassen vår er delt inn i Susan-er og Robert-er, og at Susan er genuint interessert i å lære, mens Roberts motivasjon er å få en god jobb. Susan bedriver "deep learning" på eget initiativ i forelesningen, mens Robert trenger aktiviteter som krever "deep learning" for å komme dit.

Det positive med tilnærmingen til Biggs er at han sier at vi som undervisere kan hjelpe Robert-ene med å endre hvordan de jobber med fagene og til å bli mer interessert i faget. Det å samstemme læringsaktivitetetene og vurderingsaktivitetene med læringsmålene i faget er en måte å få Robert mer engasjert, og til å se verdien av det læringsarbeidet som må gjøres.

Claus Braband fra Århus Universitet har laget gode videoer som illustrerer poengene til Biggs.

Gode video

Trenger du hjelp til å samstemme undervisningen din? Ta kontakt med LearningLab!

Referanser

Biggs, J. (1999). "What the student does: teaching for enhanced learning.Higher Education Research & Development 18(1): 57-75.

Gå tilbake til:

Pedagogikk

LearningLab forside